thumbnail
Projectleider Juridica

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 4 dagen
€100,-
20 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

24-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

20

Omschrijving van de opdracht

Het gaat bij het thema Juridica er om gemeenten te ondersteunen met alle juridische mogelijkheden die ingezet kunnen worden om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving (zowel gebouwgebonden als collectief).

Bijvoorbeeld:

Door gemeenten inzicht te geven in de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden bij de opgaven;

Het coördineren van inbreng en uitdragen van juridische kennis omtrent energietransitie (klimaatakkoord) met nadruk op de gebouwde omgeving (het bouwrecht, privaatrechtelijk en publiekrechtelijk waaronder omgevingsrecht (in het bijzonder Crisis- en herstelwet en Omgevingswet) en het bouwcontractenrecht, met mede affiniteit met het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en de samenhang met energierecht);

Het participeren en behartigen van de belangen van de gemeenten in de Wetgevingsagenda ten behoeve van de juridische vraagstukken rond energie en het Klimaatakkoord;

Het ophalen en agenderen van de overige juridische kwesties m.b.t. energie (energietransitie/warmtetransitie/aardgasvrij opgave) in relatie tot woningen / gebouwde omgeving, zoals staatssteun, aanbestedingsrecht, natuurregelgeving.

Dit mede door het ondersteunen van gemeenten als het gaat om de aardgasvrij transitie in de wijkgerichte aanpak (bestaande bouw), door het samen met gemeenten zoeken naar de juridische rol van gemeenten in de uitvoering van de aardgasvrije wijken. Het gaat hierbij niet alleen om woningen, maar om alle type gebouwen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Je organiseert verschillende activiteiten zoals een gemeentelijke klankbordgroep, leerkringen, expertmeetings etc. die erin voorzien dat gemeenten kennis- en ervaring kunnen opdoen en uitwisselen. Ook het uitzetten en samen met gemeenten begeleiden van onderzoeken en kennisproducten hoort tot de taken. Je bent daarmee zowel juridisch goed onderlegd als in staat om kennis- en netwerkbijeenkomsten voor gemeenten te organiseren en te verzorgen. Je bent in staat vanuit gemeentelijk en juridisch standpunt te adviseren aan (de deelnemers binnen het) KLP en t.b.v. de lobby op de wet- en regelgeving.

Binnen het KLP werken we vraag gestuurd vanuit de gemeenten. Je haalt de vragen van gemeenten actief op en faciliteert hen te komen tot oplossingen en handvatten. Je werkt hierin samen met collega’s binnen het KLP zelf, als binnen het brede PAW programma met de ministeries en met verschillende kennisorganisaties.

In 2022 zijn er afspraken gemaakt betreffende het leveren van de volgende activiteiten en producten:

•         Juridische Open Tafelsessies organiseren (vier wekelijks uitgezonderd de vakantieperiode, totaal 5);

•         Podcasts (interviews) met ervarings- en inhoudelijk deskundigen (2);

•         Ontwikkelen van factsheets op het thema Juridica, inclusief het ophalen van knelpunten en het geven van bijeenkomsten over de factsheets (2, mogelijk op het thema VVE);

•         Organiseren/geven webinar over de staalkaart 'Energie gebouwde omgeving';

•         Deelnemen aan wekelijks themateamoverleg Juridica;

•         Gemeenten adviseren op knelpunten en vraagstukken rond aardgasvrije wijken, identificeren nieuwe knelpunten en adviseren over vervolg (maandelijks voortgang bespreken met coördinator).

Resultaat van de opdracht

Halfjaarlijks is een terugkoppelingsoverzicht gegeven over hoe het uitvoeren van de opdracht verloopt en hoe deze bij gemeenten wordt ontvangen. Knelpunten zijn gesignaleerd, aangegeven en behandeld. Voor het einde van de opdracht zijn de afspraken betreffende het leveren van de activiteiten en producten, zoals beschreven in de paragraaf hierboven, nagekomen.

Eisen

  • Afgeronde universitaire juridische opleiding (WO werk- en denkniveau);

  • Minimaal 8 jaar aantoonbare WO-werkervaring waarvan minimaal 5 jaar op het gebied van bouwrecht (waaronder omgevingsrecht en privaatrechtelijke aspecten) in de rol van adviseur of projectleider;

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectleiding of advies in het gemeentelijke speelveld binnen de energietransitie;

  • Aantoonbare kennis van energie- en duurzaamheidsbeleid en de rol van gemeenten daarbij in de rol van adviseur of projectleider;

  • Aantoonbare kennis van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet en de nieuwe kerninstrumenten (met name met betrekking tot het omgevingsplan);

  • Een aantoonbaar gemeentelijk netwerk op het gebied van Bouwrecht en bij voorkeur de Omgevingswet (met name de doelgroep juristen), maar ook bij de betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen;

  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het geven van vakinhoudelijke presentaties, organiseren van bijeenkomsten, podcasts en webinars op juridische thema’s, waarbij mede inhoudelijk bijdragend vanuit eigen juridische kennis;

  • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

Analytisch vermogen

Resultaatgerichtheid

Stressbestendigheid

Snelheid van begrip

Communicatieve vaardigheden

Politiek-bestuurlijk inzicht

Ontwikkelde visie

Innovatie- en vernieuwingsgerichtheid

Wensen

Aantoonbare werkervaring met het werken voor koepelorganisaties van decentrale overheden.

Aantoonbare werkervaring met juridische aspecten van gebiedsontwikkeling.

Aantoonbare werkervaring in een gemeentelijk politiek- bestuurlijke context.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Juridica die deze organisatie zoekt?