thumbnail
Adviseur Informatiesamenleving

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€115,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

04-05-2022

Sluitingsdatum:

18-05-2022

Begindatum:

01-05-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

De opdracht kent de volgende doelen:

1. Ontwikkelen van centrale kaders voor de governance in uitvoeringsketens

• Gemeenten participeren in vele uitvoeringsketens. Het is van belang om gemeentelijke vertegenwoordiging goed te organiseren en te borgen, zowel bestuurlijk, financieel (Gemeentefonds) als in verbinding met de uitvoeringspraktijk;

• De governance in ketens werkt door naar de afspraken binnen de VNG intern in de multidisciplinaire samenwerking. Van belang is daarbij de mandatering en afspraken in samenhang goed te organiseren;

2. Zorgdragen voor een uniforme werkwijze vanuit de Beleidsdirectie op sturing GGU

• De CIO-functie heeft als focus om (Uitvoerings-)Beleid en Uitvoeringsondersteuning op de juiste momenten en op de juiste dossiers bij elkaar te brengen. In het licht van de vernieuwde governance op GGU draagt de CIO-functie bij aan eenduidigheid van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij de GGU P&C-cyclus en bijbehorende overlegstructuren vanuit de breedte van de Beleidsdirectie van de VNG.

3. Adviseren op het gebied van portofolio ontwikkelingen in relatie tot GGU

• VNG-breed leveren we jaarlijks voor ongeveer €100 mln aan resultaten voor gemeenten. Dit is een combinatie van contributie, subsidies en GGU met meerdere governance-afspraken met gemeenten, ketenpartners en Rijksoverheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Deelnemen aan het ondersteuningsteam GGU en daarbinnen ondersteuning bij kaderscheppende, toetsende en procesmatige activiteiten met betrekking tot kadernota en jaarplannen;

• coördineren en mede verzorgen van verantwoording richting de 6-wekelijkse Directeuren overleggen op het GGU jaarplan;

• organiseren van de totstandkoming van de inbreng vanuit de CIO-functie in de commissie Informatiesamenleving

• bijdragen aan en advisering over het vertalen van de samenwerking in ketens naar procesafspraken in de interne VNG organisatie en vice versa;

• bijdragen aan en advisering over het ontwikkelen van een uniforme werkwijze op de sturing van de GGU;

• Ondersteunen van de teamleider CIO-functie bij het opdrachtgeverschap op het GGU portfolio en zorgdragen voor brede advisering op diverse onderwerpen;

• Bijdragen aan en advisering inzake optimalisatie van interne processen rondom subsidies, inkoop, planning en control in relatie tot de CIO-functie en verbinding naar VNG Realisatie deel

• Adviseert bij het inrichten van opdrachtgever-opdrachtnemer relaties

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

• Doel- en resultaatgericht, durft buiten de gebaande paden te treden

• Een integrale denker en doener om op samenhang te sturen.

• Is daadkrachtig en omgevingsbewust met ruimte voor een flexibele aanpak.

• Samenwerker en verbinder

• Is analytisch en financieel goed onderlegd

De Eisen

  • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

  • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

  • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

  • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over: • WO-werk en denkniveau • Minimaal 5 jaar werkervaring in een adviserende rol, op het snijvlak van business en informatisering. • Kennis van en minimaal 5 jaar werkervaring met het verbeteren van processen in overheidsorganisaties of koepelorganisaties zoals VNG of soortgelijk. • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

De Wensen

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als adviseur, project- of portfoliomanager binnen de overheid op het snijvlak van business en informatiemanagement.

  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van- en in de afgelopen 5 jaar en werkervaring met-, en is inhoudelijk betrokken geweest bij inrichting van het Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als adviseur binnen het gemeentelijk domein, ofwel bij een gemeente of bij een dienstverlenende partij voor een of meer gemeentes (zoals VNG of soortgelijk)

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van interne bedrijfsprocessen binnen overheidsorganisaties of koepelorganisaties (zoals VNG of soortgelijk).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Informatiesamenleving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.