thumbnail
thumbnail

Nadere Uitvraag Specialistisch Senior Inkoper Uitzendbureaus

Technische Universiteit Delft

Mekelweg 5, 2628 CD Delft, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
Niet bekend Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

1 jun 2025

Uren per week:

Niet bekend

Publicatiedatum:

5 jul 2024

De opdracht beoogt de projectmatige begeleiding van het gehele aanbestedingstraject voor de verwerving van de beste contractpartner(s) met oog voor de doelstellingen van de TU Delft en het realiseren van impact voor een betere samenleving. Hierbij gaat het zowel om vergaren van specificaties en randvoorwaarden voor de aanbesteding, alsook de financiële onderbouwing van de verwerving van deze diensten. Het opstellen van de aanbestedingsstrategie gaat in nauwe samenwerking met relevante stakeholders zoals de opdrachtgever, stuurgroep, projectteam, de categoriemanager Inhuur en Inkoopcontractmanagement. De Specialistisch Senior Inkoper begeleidt en management het formele aanbestedingstraject, waaronder:

• communicatie met de opdrachtgever/stuurgroep;

• het realiseren van het projectresultaat;

• het mede samenstellen van een projectteam;

• het faseren en structureren van de projectactiviteiten;

• het signaleren en mitigeren van knelpunten;

• het plannen en bewaken van de beslismomenten in het project;

De rol van de Senior Inkoper binnen de TU Delft kent globaal de volgende kenmerken:

• Is verantwoordelijk voor het binnen een multidisciplinair projectteam begeleiden en coördineren van complexe en/of samenhangende aanbestedingsprojecten conform Aanbestedingswet, het vastgestelde inkoopbeleid, algemeen vigerend instellingsbeleid, de doelstellingen van de opdracht gevende directie en/of faculteit en de vastgestelde categorie strategie;

• Stelt in samenwerking met de opdrachtgever de kaders van de aanbestedingsstrategie ten behoeve van het uit te voeren aanbestedingsproject op en geeft advies aan de opdrachtgever met als doel de gevalideerde en geaccordeerde aanbestedingsstrategie te realiseren;

• Schakelt als strategisch business partner in het multidisciplinaire projectteam tussen de verschillende belangen van de stakeholders, weegt deze af en vertaalt deze naar gezamenlijke prioriteiten en projectbelangen;

• Draagt als onafhankelijk en objectief expert bij aan het plannen, organiseren en inzichtelijk maken van complexe en/of interdisciplinaire opgaven ten behoeve van het strategische besluitvormingsproces;

• Stemt tijdig af met de opdrachtgever in het geval de uitkomst van het project niet in overeenstemming met de geformuleerde doelstellingen, beleid en/of in lijn met de categoriestrategie wordt gerealiseerd en adviseert in samenwerking met de opdrachtgever over het implementeren van mitigerende maatregelen voor de gesignaleerde afwijkingen en risico’s;

• Is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de TU Delft en fungeert als business partner ten aanzien van alle aspecten van de aanbestedingsprocedure;

• Zorgt zelfstandig voor de uitvoering van complexe Europese aanbestedingen, waaronder het gezamenlijk met het projectteam opstellen van aanbesteding- en contractdocumenten, gunnings?en scoringsmethodiek en -criteria, nota’s van inlichtingen ten behoeve van het aanbestedingstraject en het publiceren van de definitieve aanbestedingsdocumenten;

• Is verantwoordelijk voor de juridische consistentie van Aanbestedingsprocedures en de bijbehorende documenten;

• Is verantwoordelijk voor de beoordelingscoördinatie en het zelfstandig opstellen van een inkoopadvies of processen verbaal van gunning en voor het verkrijgen van een volmacht voor de opdrachtgever bij het College van Bestuur naar aanleiding van het aanbestedingsproject;

• Is verantwoordelijk voor het opstellen en publiceren van de gunningbeslissingen met betrekking tot aanbestedingstrajecten en voor het voeren van verificatie- en/of afwijzingsgesprekken;

• Stelt na afronding van een aanbestedingstraject een aanbestedingsdossier op en draagt deze over aan Inkoopcontractmanagement.


Wij zijn op zoek naar een ervaren Specialistisch Inkoper met een HBO-WO werk en denk niveau en aantoonbare, relevante en verifieerbare ervaring gerelateerd aan onderhavige opdracht en de doelstellingen van de TU Delft. De aanbesteding wordt zelfstandig uitgevoerd, conform de methodieken van de TU Delft. Binnen de gemaakte afspraken bepaalt Opdrachtnemer zelf hoe de overeengekomen werkzaamheden worden verricht zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze samenwerking optimaal zal verlopen.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Nadere Uitvraag Specialistisch Senior Inkoper Uitzendbureaus die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.