thumbnail
Interim Teammanager Ruimte

(Talentenregio) Gemeente Oldebroek

Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek, Nederland

Sluit over 8 dagen
-
36 Gelderland

Publicatiedatum:

29-07-2022

Sluitingsdatum:

19-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-01-2023

Uren per week:

36

De opdrachtgever

De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente. Samen met deze partijen stimuleren we elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving.

Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam. De gemeente Oldebroek is ook ambitieus! Voor het waarmaken van onze ambities zoeken wij vaak de samenwerking met andere overheden en organisaties, zoals binnen de Regio Zwolle en de Kop van de Veluwe.

 

Het team

Het team Ruimte bestaat uit de clusters Ruimtelijke ontwikkeling, Toezicht & Handhaving en Vergunningen en bestaat uit circa. 55 medewerkers.

De opgaven zijn stevig. Zo maken we ons op voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de vertaling ervan naar lokaal beleid, zijn we aan de slag met het woonprogramma en de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, is er sprake van stikstofproblematiek en hebben we te maken met een Nationale Omgevingsvisie en Regionale Energiestrategie.

Vanwege het vertrek van de huidige teammanager en ter overbrugging van de vacaturevervulling, zoeken we een interim-teammanager Ruimte.

 

Opdrachtomschrijving

Als interim teammanager ben je zowel manager van het team Ruimte, als lid van het Management Team (MT).

Als teammanager ben je integraal- en eindverantwoordelijk voor de realisatie van beleid en uitvoering binnen de genoemde clusters binnen Ruimte. Samen met jouw professionals werk je aan de vertaling van de bestuurlijke doelen naar resultaten en het realiseren daarvan binnen de afgesproken termijnen, op de volgende wijze:

 

- Je geeft richting en ruimte aan de professionals, door het schetsen van de kaders aan de voorkant over de te bereiken doelen, planning en randvoorwaarden en zorgt voor heldere afspraken met de bestuurlijk opdrachtgever;

- Je bewaakt de samenhang door je helikoperview, stuurt op hoofdlijnen, bent sparringspartner en waarborgt de afstemming met andere beleidsgebieden;

- Als de situatie daar om vraagt, pak jij je rol in het verder brengen van een politiek vraagstuk, het bewaken van de afgesproken beleidslijn of het de-escaleren richting een inwoner;

- Je neemt daarbij niet over, maar zet de professionals in hun kracht. Je versterkt het zelf oplossend vermogen en biedt zo nodig rugdekking;

- Je hebt naast de inhoudelijke kant van het werk, ook oog en aandacht voor de verbinding van de clusters binnen het team en het team met de rest van de organisatie, de persoonlijke behoeften van medewerkers en hun ontwikkelwensen.

- Je aanpak is anticiperend, omgevingsbewust, politiek- en organisatiesensitief, tactvol en waar nodig met empathie en/of humor.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Interim Teammanager Ruimte die deze organisatie zoekt?