thumbnail
Projectmanager Fysiek Domein

(Talentenregio) Gemeente Deventer

Grote Kerkhof 4, 7411 KT Deventer, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Overijssel

Publicatiedatum:

22-07-2022

Sluitingsdatum:

08-08-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

20
We zoeken de tijdelijke invulling van een hands on projectmanager die verschillende projecten binnen het Fysiek Domein kan begeleiden.

Er is sprake van op zichzelf staande, gekaderde projecten, maar wel met onderlinge samenhang die bovendien een beroep doen op dezelfde functionarissen. Dit betreft de verbetering, uitbreiding en/of vervanging van het applicatielandschap binnen het Fysieke Domein. Concreet omvat dit de realisatie van koppelingen tussen basisregistraties BAG en BGT (o.a. berichtenverkeer) en de implementatie van het systeem voor het geautomatiseerd ontsluiten van geodata. Daarnaast loopt momenteel een aanbesteding op het gebied van Beheer Openbare Ruimte (BOR); afhankelijk van de uitkomst van dit traject wordt binnen de opdracht ook een rol gezien bij de latere implementatie ervan.

De opdracht wordt uitgevoerd bij de Gemeente Deventer. Ze is gastheergemeente voor de samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Onder de naam DOWR-I leveren we ICT-dienstverlening aan de DOWR-gemeenten. Met 75 medewerkers zijn we actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Binnen het team DOWR-I worden majeure projecten en programma’s uitgevoerd, zoals toekomstgericht werken en harmonisatie van applicaties. Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in de digitaliseringsopgave voor de drie gemeenten.

De kandidaat is een projectmanager die voor het resultaat gaat en tevens de belangen van de gemeente(n), haar afdelingen en DOWR-I kan behartigen zonder voor één van de belanghebbenden partij te kiezen. Naast gedegen kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement en ervaring met de implementatie van applicaties heeft de kandidaat kennis van het applicatielandschap binnen het Fysiek Domein, bij voorkeur bij gemeentelijke organisaties en haar ketenpartners. Kandidaat is in staat om, in samenwerking met leverancier(s), realistische en haalbare planningen op te stellen, hier adequaat op te sturen en binnen de kaders tot resultaat te komen.

Competenties: adviesvaardig, daadkrachtig, plannen en organiseren, helikopterview, resultaatgericht, communicatief vaardig, initiatief nemend. Moet helder, kort en bondig kunnen formuleren en rapporteren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager Fysiek Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.