thumbnail
thumbnail
Casemanager Omgevingswet

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 sept 2023

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000  in 2022. De groei gaat na 2022 door. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.
De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen. 
Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Het team Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg bestaat uit drie onderdelen:
1. Wabo-vergunningen;
2. Vergunningen APV en Bijzondere wetten;
3. Archeologie en Monumentenzorg.
Op dit moment wordt in afwachting van de implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor het onderdeel Wabo-vergunningverlening uitgewerkt hoe de formatie er uit moet zien. Met het oog hierop wordt ingezet op inhuur.

Voor de opdracht wordt uitgegaan van de rol als casemanager, waarbij je verantwoordelijk bent voor de afhandeling van formele aanvragen, maar ook zogenoemde principeverzoeken afhandelt. De aanvragen zien deels op hoogbouw en transformaties.

De functie van Casemanager kenmerkt zich door de diversiteit aan werkzaamheden.
1. Wekelijks worden de binnengekomen aanvragen verdeeld. Je neemt proactief cases onder je hoede. Voor jouw cases zorg je voor de vertaling van beleid naar toetsing en uitvoering.
2. Je bent hét aanspreekpunt voor de cases die je behandelt, zowel intern naar adviseurs en intern samen met de teammanager naar de wethouder, als extern naar de aanvrager.
3. Je doet zelfstandig onderzoek, controleert op volledigheid, signaleert risico’s, toetst aanvragen aan het bestemmingsplan en beleidskaders, maakt besluiten op en communiceert helder jouw besluit.
4. Je vertegenwoordigt de gemeente in diverse overlegstructuren.
5. Je bent samen met de teamjurist verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar.
6. Je bent roulerend voorzitter van het werkoverleg van het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met complexe dossiers en grote aanvragen voor de activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan in de afgelopen 8 jaar;
3. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwen, Ruimtelijke ordening en/of Planologie (25 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeentelijke organisatie binnen het ruimtelijk domein (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als medewerker vergunningen WABO (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met aanvragen voor hoogbouw en transformaties (30 punten).

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:
- Nauwkeurig;
- Verantwoordelijk;
- Analytische vermogen;
- Klant-, kwaliteits- én omgevingsgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 28 september 2023 van 13.30 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 25 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Casemanager Omgevingswet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.