thumbnail
Beleidsadviseur mobiliteit

Rijswijk

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€92,50
16 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

29-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Team Parkeren is een klein enthousiast en ambitieus team met een passie voor parkeren en mobiliteit.

Opdracht
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor enkele aspecten van de realisatie van ons beleid op het gebied van laadpalen en deelmobiliteit. Het werkt vindt plaats onder begeleiding van meerdere collega’s.  

 • Je rond de overdracht naar Engie van Rijswijks laadpalenbestand af;
 • Je bereid plaatsing van laadpalen voor;
 • Je neemt deel aan de afhandeling van klachten/meldingen en houdt daarbij de balans tussen het algemeen belang en het particuliere belang goed in de gaten;
 • Je bent lid van team parkeren auto en fiets, en kijkt/praat mee over adviseringen, beleid en strategie, voornamelijk op het gebied van deelmobiliteit;
 • Je zet de laatste, afrondende stappen in het formuleren van laadpalenbeleid.

Taken en verantwoordelijkheden
Als Beleidsadviseur mobiliteit kom je te werken in team parkeren auto en fiets en heb je het overzicht over alles wat er speelt op het gebied van laadpalen. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om de spin in het web te zijn op strategisch en tactisch niveau. Op die twee niveaus kun jij bij ons het verschil maken.

Rijswijk heeft haar laadpalen bestand overgedragen aan Engie en zit nog volop in de overgangsfase terwijl uitbreiding snel gewenst is.

 • Je doet voorstellen voor laadpalenbeleid en zorgt dat je goed bent geïnformeerd over wat er in de stad gebeurt. Dat betekent ook dat je ervoor zorgt dat het beleid wordt omgezet in acties en projecten.
 • Je signaleert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar strategie en beleid.
 • Je vertaalt het beleid naar werkbare oplossingen in de dagelijkse praktijk.
 • Je speelt in op ontwikkelingen vanuit de regio en provincie.
 • Je vervult een belangrijke brugfunctie tussen (strategisch) beleid en (operationele) uitvoering en de civieltechnische projectleiders en ketenpartners. Daarvoor zoek je verbinding met interne collega’s, bezoekers, ondernemers en inwoners van de stad.
 • Je zorgt er onder andere voor dat jouw collega’s optimaal hun werk kunnen doen en ondersteunt hen daarbij.
 • Ook adviseer je in grote en middelgrote bouwprojecten ten aanzien van parkeervraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als beleidsadviseur mobiliteit;
2. Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 4 jaar van het gemeentelijk laadpalenproces d.m.v. een afgeronde opleiding en / of werkervaring;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
4. Uiterlijk beschikbaar per 11 juli 2022 voor de gehele omvang en duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Ruimtelijk Ontwikkeling / Verkeer of Civiele Techniek (25 punten);
6. Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 4 jaar van de problemen en uitdagingen rond deelmobiliteit d.m.v. een afgeronde opleiding en / of werkervaring (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsadviseur mobiliteit en laadpalen bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
8. Maximum uurtarief van € 92,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer; (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet en motiveer dit.

Competenties

 • Samenwerken, daadkrachtig en oplossingsgericht;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je schrijft logisch opgebouwde en kernachtige stukken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
één.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 1 juli 2022 tussen 09.00 uur en 11.00 uur of later in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk maandag 27 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 29 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur mobiliteit die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.