thumbnail
Teamleider IT Avalex

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Molenweg 61, 2631 AB Nootdorp, Nederland

EXCLUSIEF ICT
Sluit over 4 dagen
Geen maximum
32-40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

26-07-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

16-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32-40

De doelstelling van deze procedure is om op zo kort mogelijke termijn een interim Teamleider IT te verkrijgen. Aanbestedende dienst zoekt een kandidaat die bij aanbestedende dienst past en iemand die van aanpakken weet en in een probleem durft te duiken. De huidige teamleider zal zich meer gaan richten op het applicatie landschap en naast hem is op korte termijn ad interim versterking nodig voor het technische beheer voor 4 à 5 dagen per week tot in ieder geval 31 december 2022.

 Het beheer van de IT voorzieningen is middels een Europese aanbesteding ondergebracht bij Acknowledge en zij:

 -          Verzorgt voor Avalex de benodigde applicaties van beheer en support Diensten op het gebied van Microsoft Office 365, Azure servers, storage en back-up en Cisco Meraki Wi-Fi.

-          Verzorgt samen met de beheerder van de infrastructuur (verbindingen, firewalls, switches) de benodigde centrale en lokale (ICT-) securityvoorzieningen zodat een veilige ICT- voorziening is gegarandeerd.

-          Beheert een (digitale) werkplek waarmee vanaf alle type devices met internettoegang door Avalex gebruikte applicaties benaderd kunnen worden.

-          Verzorgt een Identity and Acces Management (IAM) voorziening voor het beheren en toekennen van rollen en rechten op basis van Role Based Acces Management.

-          Beheert de fysieke werkplekapparatuur (waaronder laptops, printers, MFP’s, tablets, mobiele telefoons en desktops).

 -          Verzorgt het 1e, 2e en 3e lijns beheer in de omgeving en lost eventuele verstoringen op voor hardware en software.

-          Verzorgt de beheerwerkzaamheden rondom Mobile device management (MDM) voor laptops, tablets en smartphones op basis van Microsoft Intune.

-          Verzorgt een helpdesk waar Avalex gebruikers problemen kunnen melden. De helpdesk verzorgt en/of coördineert het oplossen van een probleem of storing. Aandachtspunt hierbij is dat de governance van de inschrijver aansluit bij de regieorganisatie van Avalex.

-          Beheert WLAN apparatuur (Cisco Meraki) inclusief het oplossen van storingen en indien nodig updates en patches.

 

De interim teamleider IT zal onder andere dit contract met Acknowledge gaan aansturen en zorgdragen voor het beheer van het technische landschap binnen Avalex.

De interim teamleider IT zal zo snel mogelijk starten. De inzet zal duren tot ten minste 31 december 2022. Daarna bestaat de mogelijkheid om de inzet te verlengen met viermaal 3 maanden. Het betreft een inzet van 4 of 5 dagen per week.

Deskundigheid

-          Kennis van IT voor het overzien van de IT ontwikkelingen en risico's bij een afvalverwerkingsbedrijf (geen eis maar een pré).

-          Kennis van IT projectmanagement, netwerk- en besturingssystemen en marktleveranciers.

-          Kennis van de doelstellingen, structuur, processen, producten en diensten, informatiestructuur, administratieve organisatie en personeelsbeleid van Avalex.

-          Sociale vaardigheid zoals klantgerichtheid, proactief handelen, zichtbaar zijn voor de organisatie, oplossingsgericht, positieve instelling, het geven van leiding, het aansturen van projecten en het maken van afstemmingsafspraken.

-          Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van projectplannen, functionele ontwerpen en managementinformatie.

Overige eisen:

-          De kandidaat beschikt over een VOG, niet ouder dan 12 maanden.

-          De kandidaat is snel inzetbaar, minimaal 4 dagen per week op maandag tot en met vrijdag. De ICT-servicedesk is vanaf 07:30 uur geopend (bij voorkeur is de teamleider IT elke dag om 07:30 uur aanwezig, maar dit is een pré), de werktijden worden in onderling overleg bepaald.

-          Opdrachtnemer draagt zorg voor de registratie en administratie van alle in Nederland wettelijke voor werkgevers bepaalde zaken. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de tijdige loonaangiftes, de tijdige betaling daarvan en de personeels-/ salarisadministratie en vrijwaart opdrachtgever voor eventuele (na)heffingen.

-          Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van iedere aanspraak vanuit de Belastingdienst (zoals onder andere aanspraken in relatie tot de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA), Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) of andere verhaalaanspraken van ondernemers en kandidaten/medewerkers), indien dergelijke aanspraken het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming aan opdrachtnemer, opdrachtnemer heeft een onderzoeksplicht in deze.

-          Facturatie geschiedt eens per 4 weken achteraf, uitsluitend per nader te bepalen e-mailadres in PDF (leesbaar) formaat.

-          Alleen de daadwerkelijk gewerkte aantal uren kan gefactureerd worden.

Documenten:

    Vind jouw droomopdracht

    Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

    Kies een opdracht

    Ben jij de Teamleider IT Avalex die deze organisatie zoekt?