thumbnail
thumbnail
Senior strategisch Planeconoom

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 - 32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

14-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

-

Uren per week:

24 - 32

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Als planeconoom heb je een centrale rol in het helpen ontwikkelen van de stad. De ambitie is hoog en daardoor zijn wij op zoek naar een gedreven strategisch planeconoom. Van start tot en met de eindfase van een ruimtelijk plan word je ingezet voor complexe projecten en ondersteun en coach je als senior de planeconomen in het team.

Bij de gemeente Purmerend en Beemster werken we aan diverse gebieds- en locatie ontwikkelingen in het kader van programma 2040 waarin 10.000 woningen worden gerealiseerd. Je bent de strategische sparringpartner voor de Projectmanagers gebiedsontwikkeling en de projectleiders locatieontwikkeling als het gaat om de businesscase. Je adviseert, stimuleert, onderhandelt en kijkt naar slimme financieringsstromen om de businesscase rond te krijgen. Je ontwikkelt inzicht in en visie op het ontwikkelen van vooral binnenstedelijke projecten, particuliere initiatieven en de verkenning van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Jouw bijdrage aan onze ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen:

 • Beoordelen van en adviseren over financieel-economische en markttechnische haalbaarheid van plannen;
 • Gesprekken voeren met ontwikkelende partijen over de inhoud van een project;
 • Opstellen van risicoanalyses en adviseren over beheersmaatregelen om deze risico’s te managen;
 • Coachen van het team planeconomen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Planeconoom binnen een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior planeconoom (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van haalbaarheidsmodellen én grondexploitatieplannen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met onderhandelen op het gebied van grondexploitatie (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een 80.000 + gemeente en/of een overheidsinstantie (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding in de richting van SPD en/of Bedrijfseconomie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Doortastend;
 • Verbindend;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Stevige Onderhandelingsvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 30 november 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Bij goed functioneren kan in gezamenlijk overleg met beide partijen eventueel een marktconforme indexering plaatsvinden op basis van de jaarmutatie van een indexcijfer dat aansluit bij de aard van de functie. Indexering kan maximaal 1 keer per jaar plaatsvinden en tevens pas na 12 contractmaanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior strategisch Planeconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.