thumbnail
Senior projectleider Informatieknooppunt Cybersecurity

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Utrecht

Publicatiedatum:

15-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

19-07-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24
A. De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)
De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau, zoals de Klimaatopgave. Provincies leveren een bijdrage aan beleid en realisatie. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.
Sinds enkele jaren werken de provincies samen aan de Interprovinciale Digitale Agenda, een programma gericht op de diverse aspecten van digitalisering: van ethiek, privacy, security, toepassing voor maatschappelijke opgaven tot het op orde brengen en houden van dienstverlening, bedrijfsvoering en databeheer. Provinciale medewerkers uit alle twaalf provincies werken in verschillende sporen (data, dienstverlening, innovatie en bedrijfsvoering) samen aan een breed scala van projecten. De drijvende kracht achter IDA is het programmabureau, met aan het hoofd de Programmamanager IDA.
Provincies hebben elk hun eigen bedrijfsvoering. Waar mogelijk werken de provincies echter samen bij vraagstukken die de bedrijfsvoering van alle provincies in gelijke mate raken. Ook organiseren de provincies waar mogelijk gezamenlijke inkooptrajecten op het gebied van bedrijfsvoering. Eén van deze projecten is het project Informatieknooppunt Cyber Security (IKP CS).

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Deze opdracht wordt uitgevoerd voor het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) binnen IPO, in detachering vanuit BIJ12.


B. De opdracht
B1. Context opdracht
Informatiebeveiliging en cyber security is constant in beweging en wordt een steeds belangrijker onderwerp. Er komt (inter)nationaal steeds meer aandacht voor de bedreigingen en risico’s van informatietechnologie. Mede door een toename van het aantal datalekken (bijvoorbeeld CITRIX en Log4j) bij overheidsinstanties van 13% in 2020 ten opzichte van 2019 (AP, 2020) is de prioriteit van informatiebeveiliging sterk toegenomen. Deze risico’s gelden ook voor de provincies, dus is het belangrijk om als provincies samen te werken en elkaar te versterken op het gebied van cyber security. 
             
Om als provincies op de hoogte te blijven van dreigingen op het gebied van cyber security dringt de landelijke overheid (BZK en NCSC) aan op een aansluiting van de gezamenlijke provincies en de Vereniging IPO/BIJ12 op het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) en het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Het NCSC speelt relevante informatie door naar professioneel ingerichte Informatie Knooppunten (IKP’s) en niet naar individuele provincies. Om deze informatie te kunnen ontvangen en de krachten als provincies te bundelen moet er gezamenlijk een IKP worden opgezet. Dit IKP fungeert als schakelorganisatie tussen het NCSC en de provincies.  

In 2021 heeft ICTU in opdracht van de gezamenlijke provincies een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke vormen voor het IKP. Uit dit onderzoek is gebleken dat er gestart moet worden met een ISAC, waarin provincies onderling informatie en ervaring op het gebied van cyber security delen. Het ISAC wordt in mei 2022 een feit. Dit is echter niet voldoende om daadwerkelijk toegang te krijgen tot de benodigde vertrouwelijke informatie vanuit het NCSC. Om die informatie te ontvangen moet het IKP zich door ontwikkelen tot minimaal het niveau van een “Object Kenbaar tot Taak” (OKTT). Deze organisatie kan dan gaan fungeren als de schakelorganisatie tussen de provincies en het NDN en het LDS. Voor de daadwerkelijke inrichting van dit Informatieknooppunt Cyber Security zoekt het Interprovinciaal Overleg een Senior projectleider voor 24 uur per week.

Wat ga je doen
Wij zijn op zoek naar een senior projectleider voor 24 uur per week in de periode van juli t/m december 2022, met een optie tot verlenging met nog eens 6 maanden. De senior projectleider functioneert onder verantwoordelijkheid van de “trekker” van de programmalijn Bedrijfsvoering en de programmamanager voor de IDA.

In intensieve samenwerking met cyber security professionals van de provincies zul je de volgende werkzaamheden oppakken:
 • Je gaat van start met het opzetten van een Informatieknooppunt Cyber Security voor de provincies. Dit krijgt de juridische vorm van een OKTT;
 • Je stuurt de totstandkoming aan van een Business Case waaruit blijkt welke van de verschillende opties voor inrichting van dit OKTT het best passend is. Hierbij kijk je ook of er een samenwerking mogelijk is met bestaande ’informatieknooppunten en naar de positionering van het IKP CS binnen het hele landelijk dekkend stelsel.
 • Je stelt op basis van de businesscase een Plan van Aanpak op voor het opzetten van een nieuwe juridische entiteit ten behoeve van het OKTT. Gezamenlijk met een werkgroep van cyber security professionals richt je het informatieknooppunt en diensten binnen het OKTT in;
 • Je begeleidt in samenspraak met de programmamanager IDA en de directeur van BIJ12 de besluitvorming over deze business case en het Plan van Aanpak in het IPO-bestuur voor;
 • Je onderhoudt bij dit project intensief contact met contactpersonen van overige informatieknooppunten (CERT-WM, VR-ISAC, IBD, RWS etc.)
 • Je stuurt het project aan, zowel inhoudelijk als procesmatig, en bewaakt tijdige levering van de beoogde resultaten. Waar nodig schakel je met je opdrachtgevers om bij te sturen;

Wat breng jij mee?
We zoeken een senior projectleider die voldoet aan het volgende profiel:
 • Je helpt om de uitvoeringskracht van provincies te vergroten. Dus een hands-on, praktische persoonlijkheid, die initiatief toont, verantwoordelijkheid durft te nemen en met provinciale medewerkers aan de slag gaat. Daarbij ben je een verbinder die de brug weet te slaan tussen verschillende belangen van betrokken organisaties.
 • Je hebt ruime aantoonbare ervaring op het gebied van projectleiding en beschikt over één of meer certificeringen op dit vakgebied (bijvoorbeeld agile/scrum of PRINCE2).
 • Je hebt relevante werkervaring op het gebied van informatieveiligheid bij de overheid en beschikt over een stevig netwerk op het vakgebied van informatieveiligheid.
 • Je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen, hebt een vlotte pen en bent resultaatgericht en stressbestendig.
 • Je hebt globale kennis van de ontwikkelingen, kansen en risico's van digitalisering en kunt die kennis vertalen naar het werk.
 • Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met het opzetten van een OKTT en/of een Computer Emergency Response Team (CERT)
 • Je hebt WO werk- en denkniveau
 • Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.
 • Je opereert doortastend en zelfstandig, maar weet op de juiste momenten de noodzakelijke afstemming/verbinding te zoeken.

Aantal uur per week: 24 uur
Verlengingsopties: 1 x 6 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior projectleider Informatieknooppunt Cybersecurity die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.