thumbnail

Projectleider Voorbereiding wegen en fietspaden

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

06-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

21-02-2022

Einddatum:

20-02-2023

Uren per week:

36
Geen maximum
36 Utrecht
De organisatie
Jouw team
Je bent werkzaam binnen het team Project- en Programmamanagement (PP3). Dit team is proceseigenaar van het ontwerpen, reconstrueren en realiseren van bestaande en nieuwe (water)wegen.


Wat ga je doen

Je bent projectleider voor de voorbereiding van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Je stuurt op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Voor een belangrijk deel betreft het de voorbereiding en realisatie van (snel)fietsroutes, fietsbruggen en -tunnels, verlichting fietspaden en innovatieve pilotprojecten, waarbij de projecten zich veelal uitstrekken over meerdere wegbeheerders. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider verkenning/ studiefase en zorgt voor een goede aansluiting met de realisatiefase. Je zorgt voor het opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen in overleg met de betrokken gemeenten en met participatie van belanghebbenden. Je bent verantwoordelijk voor de RO-procedures inclusief de vergunningen en de conditionering. In overleg met de projectleider Realisatie bereid je de contractering voor. Uiteindelijk draag je het over aan de projectleider Realisatie die de verdere contractering, aanbesteding en realisatie verzorgt.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: