thumbnail
thumbnail

Technisch Ontwerper Natuurontwikkeling (één of meerdere) - (071817)

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
6 - 10 uur per week Overijssel

Begindatum:

2 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2025

Uren per week:

6 - 10 uur per week

Publicatiedatum:

3 jul 2024

Optie tot verlenging

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie

N2000 project Arriën (deelgebied in het gebied Vecht-Beneden regge). Deze valt onder het Programma Ontwikkelopgave N2000 van de eenheid NM.

Project

Er is recent een VO opgeleverd. We willen deze in eigen beheer opwerken tot een DO met aansluitend UO (bestek incl. technische tekeningen en kaarten). In overleg behoort het Directie & toezicht in de uitvoering tijdens het werk ook tot de mogelijkheid.

Link naar het schetsontwerp: https://www.ommen.nl/wp-content/uploads/2023/07/Schetsontwerp-Arrien.pdf

Opdracht omschrijving

In periode september – december 2024 dient het DO opgesteld te worden in samenwerking met het interne projectteam en de externe werkgroep. De input die wordt geleverd dient vertaald te worden naar een DO, incl. kaarten, tekeningen en SSK raming. Hierna volgt een evaluatie met de inschrijver. Indien beide partijen positief over de samenwerking zijn volgt er een uitwerking naar een UO (bestek incl. technische tekeningen), voorbereiding van het werk en aansluitend ondersteuning bij de aanbesteding van het werk. Alsmede de optie tot het voeren van directie en toezicht tijdens de uitvoer van het werk. Verwachting is dat het werk na de zomer van 2025 aanbesteed is en gegund wordt.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Het zelfstandig opstellen, verwerken en beheren van technische specificaties, ontwerpen, (RAW) bestekken, calculaties/ ramingen en

contractdocumenten voor Natura 2000 natuurprojecten, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel technische als ecologische aspecten.

Coördineren van overleg met belanghebbenden, zoals collega’s, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers en overheidsinstanties, om de gevraagde producten te definiëren en de kwaliteit daarvan te waarborgen.

Betrokken bij het verzamelen van relevante gegevens voor projectvoorbereiding en -uitvoering.

Werkt in opdracht van en samen met de technisch manager uit het projectteam N2000 Arriën.

Resultaat: tegen het einde van de opdracht zijn het DO en UO opgeleverd.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 02 september 2024 tot en met 31 augustus 2025 voor 6 tot 10 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

EIS - De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van DO’s en SSK ramingen / bestekbegrotingen.

EIS - De kandidaat heeft werkervaring met het opstellen van RAW-bestekken en het werken met UAV 2012.

EIS - De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met ecologische en natuuraspecten, wet- en regelgeving en vergunningen omtrent natuurprojecten.

EIS - De kandidaat heeft werkervaring en kan werken met software zoals AutoCAD, RAW en SSK-templates.

EIS - De kandidaat heeft werkervaring met en heeft zelf (of via derden) beschikking over passende software, m.n. CAD/GIS, RAW-bestek, overige CROW-software. Geef in de toelichting aan met welke software je ervaring hebt en welke je tot je beschikking hebt.

Wensen
40 %

De kandidaat heeft kennis van en ervaring met UAV 2012 Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met een percentage van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. 0% = 0 tot 1 jaar ervaring 20% = 1 tot 2 jaar ervaring 40% = 2 tot 3 jaar ervaring 60% = 3 tot 4 jaar ervaring 80% = 4 tot 5 jaar ervaring 100% = meer dan 5 jaar ervaring

40 %

WENS - De kandidaat heeft werkervaring met ontwikkelopgaven binnen de N2000 gebieden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens

5 %

Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens

15 %

Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Technisch Ontwerper Natuurontwikkeling (één of meerdere) - (071817) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.