thumbnail
Senior ontwerper infrastructuur

Provincie Gelderland

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Civiele Techniek
Sluit over 15 dagen
€ 85,00
32- 40 uur per week Gelderland

Publicatiedatum:

06-05-2022

Sluitingsdatum:

05-06-2022

Begindatum:

04-07-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

32- 40 uur per week

Vlot, veilig reizen en duurzaam reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 120 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. Team ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De senior ontwerper werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, deels vanuit het Provinciehuis in Arnhem en deels vanuit huis.

Overwerk

Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:00 uur – 20.00 uur: basisloon = 100%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur – 07.00 uur: basisloon + 25% = 125%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen): basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07:00 uur – 20.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn.

De senior ontwerper moet beschikken over / door het detacheringsbureau worden voorzien van :

  • veiligheidsschoenen (klasse S3);
  • mobiele telefoon met camera;
  • lap-top met Windows en Office voorzien van mobiel internet;
  • rijbewijs.

De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Provincie Gelderland zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest, voorzien van provinciaal logo.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

De senior ontwerper draagt zorg voor het ontwerpen van provinciale wegen en/of het ontwerpen van reconstructies van provinciale wegen, kruispunten en komtraverses. Dit doe je in Civil3D en Autocad.

Je bereidt projecten voor vanaf het prille begin tot aan de besteksfase, inhoudende het opstellen van tekeningen en ontwerp, oplossingsvarianten en planningen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.

De senior ontwerper is in projectteamverband betrokken bij en levert expertise aan projecten, voortkomend uit het principe van trajectprogrammering en/of geïntegreerde contractvormen.

Het begeleiden, controleren en het overdragen van kennis naar de collega's is onderdeel van je taken.

Je werkt projectmatig aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior ontwerper infrastructuur die deze organisatie zoekt?