thumbnail
Junior vergunningverlener Waterwet

Provincie Gelderland

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Juridisch
Sluit over 9 dagen
€ 80,00
32 - 36 uur Gelderland

Publicatiedatum:

13-05-2022

Sluitingsdatum:

29-05-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

32 - 36 uur

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

  • Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 25-tal collega's en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.
  • Het taakveld water (Waterwet en Omgevingsverordening) is binnen het team vergunningverlening een klein taakveld. Je werkt nauw samen met de senior vergunningverlener voor water, toezichthouders op dit taakveld en een collega van de provincie Overijssel.

Als vergunningverlener/geohydroloog ben je in staat de technische inhoud te vertalen naar onze klanten (intern en extern). Je stemt af met externe organisaties en je bent in staat de vergunningsprocedures binnen de gestelde kaders uit te voeren.

Als vergunningverlener behandel je vanuit jouw professie de vergunningaanvragen (op basis van de Waterwet). Daarnaast ben je ook bezig met de onderstaande taken:

  • Je geeft advies wanneer het waterschap of Rijkswaterstaat of ander bevoegd gezag in het proces betrokken is.
  • Je geeft advies over meldingen en/of vergunningaanvragen in relatie tot de omgevingsverordening van onze provincie, waarbij je specifiek kijkt naar de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening.
  • Je adviseert onze collega’s bij vergunningaanvragen waarbij je rekening houdt met andere wetten die van toepassing zijn op het grondwater (ontgronding, bodem en natuur).
  • Je adviseert de collega’s van handhaving met specialistische kennis.
  • Je beantwoordt vragen en behandelt verzoeken die betrekking hebben op grondwateronttrekking (verzorgen en begeleiden van vergunningaanvragen voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen en open bodemenergiesystemen en het beoordelen van de effecten daarvan voor de praktijk).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Junior vergunningverlener Waterwet die deze organisatie zoekt?