thumbnail

Projectleider Migratie On Premise – Hybride Cloud Datacenter

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

07-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

10-02-2022

Einddatum:

10-04-2022

Uren per week:

40
€ 100,-
40 Flevoland

Organisatie
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 500 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijn de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Provincie Flevoland is een uitdagende en inspirerende werkgever. Ons werkveld? De samenleving! Elke dag werken wij aan Flevoland op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. We zijn een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving.

Opdracht
Binnen de provincie hanteren we een Smart Sourcing strategie. De afgelopen jaren is de IV organisatie hier meer en meer op ingericht. Op dit moment staat (bijna) het gehele serverpark nog in het provinciehuis in Lelystad. Het afgelopen jaar heeft de provincie na een Europese aanbesteding een project gestart voor het verplaatsen van het serverpark vanuit provinciehuis naar het datacenter. De provincie heeft gekozen voor een hybride datacenteroplossing, waarbij zowel Public-Cloud, Private-Cloud, co-locatie als ook bepaalde hardware in het provinciehuis achterblijft.  

Dit project is (met een ingerichte omgeving) inmiddels in gevorderd stadium en zoekt een projectleider voor:

 • De implementatie en in beheer name van het HCD (fase 1 ‘lift & shift’).

De provincie heeft de aanbesteding zo uitgeschreven dat eerst ‘as-is’ wordt gemigreerd naar de nieuwe datacenteromgeving. Na deze ‘as-is’ migratie is het de bedoeling om de Cloud optimalisatie te gaan uitvoeren. Om een zo goed en efficiënt mogelijke inrichting voor de provincie te creëren.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW /inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. (Virtuele) aanwezigheid op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
5. Prince II foundation gecertificeerd.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare kennis van ICT-infrastructuren en aantoonbare werkervaring met (Hybride) datacenter oplossingen in de afgelopen 2 jaar (toon dit aan in het cv middels een concreet voorbeeld) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 2 jaar met de migratie van een on premise serverruimte naar een hybride Cloud omgeving in een datacenter (onderbouw in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld en beschrijf daarbij jouw rol in dit proces) (50 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
c. Meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (50 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met projecten met migratie van datacenter oplossingen (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het werken bij een (semi) - overheidsinstantie (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Vaardig in projectmanagement;
 • Snel kunnen schakelen in een complexe omgeving;
 • Bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Teamplayer;
 • Organisatiebewustzijn: de projectleider moet in staat zijn om effectief te manoeuvreren in een speelveld met stakeholders met verschillende belangen;
 • Verbindende persoonlijkheid.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 21 januari 2022 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 20 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot dinsdag 18 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Migratie On Premise – Hybride Cloud Datacenter die deze organisatie zoekt?