thumbnail
thumbnail
Medior Beleidsadviseur wonen

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€80
32 - 36 Flevoland

Begindatum:

1 dec 2023

Einddatum:

1 apr 2024

Uren per week:

32 - 36

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Organisatie
Provincie Flevoland staat als gesprekspartner naast en met gemeenten, waterschap en de rijksoverheid: een onmisbare schakel in een netwerksamenleving waarin complexe vraagstukken alleen in samenwerking met partners kunnen worden aangepakt. De organisatie zet de maatschappelijke opgaven centraal en maakt daarop de cultuur (dat wat in harten en hoofden van mensen leeft), de structuur en het management passend. Samenwerking aan de voorkant en integraliteit in de aanpak van de opgaven en programma’s is een vanzelfsprekendheid.

Binnen de provincie zijn er expertiseteams. De in te huren medewerker komt in het expertiseteam samenleving & wonen.

Het Rijk, decentrale overheden, corporaties en maatschappelijke en marktpartijen gaan elkaar meer dan ooit nodig hebben om de woningbouwopgave vorm te geven en de regie op de volkshuisvesting te versterken. Door onze bijdrage aan de Nationale woningbouwopgave zal het aantal inwoners in nog geen dertig jaar toenemen van zo’n 450.000 nu tot pakweg 700.000. Dat betekent dat er meer moet gebeuren dan alleen de bouw van meer dan 100.000 woningen. We bouwen samenlevingen.

De Wet versterking regie volkshuisvesting’ komt op ons af en geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen regionaal af te stemmen en regie te voeren op de volkshuisvesting.

Opdracht
De in te huren medewerker levert een bijdrage aan het bouwen van een vitale samenleving en gaat aan de slag met de provinciale taken, die voortkomen uit de Wet versterking regie volkshuisvesting!

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

 • het schrijven van beleidsstukken;

 • het opzetten en opereren in netwerken;

 • het analyseren van de Wet versterking regie volkshuisvesting en het met andere provincies afstemmen welke werk daar uit voortvloeit;

 • annotaties maken op het gebied van wonen, advies geven op het gebied van wonen.

 • je bent één van de eerste in een expertiseteam, dus je mag meedenken welke vorm dit team moet hebben. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag.
Maandagen en woensdagen bij voorkeur op locatie in het provinciehuis te Lelystad, overige dagen in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking om in te loggen op de digitale werkomgeving van de provincie;
2. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender;
3. Beschikbaar voor de duur van deze opdracht, 4 maanden, dus tot 15 april 2024.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van wonen (zoals gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling of ruimtelijke ontwikkeling);
a: Een afgeronde HBO-opleiding (15 punten);
b. Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling of ruimtelijke ontwikkeling (40 punten);

5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
a. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidstukken (0 punten); 
b. 3 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidstukken (20 punten);
c. meer dan 4 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken (40 punten);

6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen jaren binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
a. Minder dan 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (0 punten);
b. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (20 punten).

Competenties

 • Gericht op de samenwerking en je legt makkelijk verbindingen;

 • Analytisch en snel in staat complexe vraagstukken te doorgronden;

 • Doortastend en ondernemend; dit uit zich in een proactieve houding;

 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Je kunt zelfstandig werken, stemt goed af en gaat door tot dat je een oplossing hebt gevonden.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 27 november 2023 tussen 9:00 uur en 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 24 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Medior Beleidsadviseur wonen een cursus Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Medior Beleidsadviseur wonen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.