thumbnail
thumbnail
Ervaren Controller

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

13 nov 2023

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 500 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. Control is onderdeel van concernstaf waarbij de (concern)controller en control taken rechtstreeks onder de gemeentesecretaris vallen. Wil jij tijdelijk onderdeel worden van het centrale team Concerncontrol, van onze gemeente, als een van de (senior) controllers? Werk jij graag in een klein team, met gedreven medewerkers en een informele sfeer? Dan is deze functie iets voor jou! Er is alle ruimte om control, en je eigen functie als controller, verder vorm te geven. De basis van de interne controle moet hierbij op orde moet blijven. Jij bent in staat dit verder door te ontwikkelen om de organisatie zo doeltreffend mogelijk te maken voor haar bestuurders, managers, medewerkers en inwoners (business control).

Opdracht
Je werk bestaat voor een deel uit geplande controles en wordt voor een deel bepaald door de wisselende ambities van de organisatie, die worden ondersteunt door control:

 • Je stelt het controlplan2024, samen met je collega controllers, het (interne-)controleplan op;

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het een deel van de (Verbijzonderde) Interne Controles (VIC’s) op de belangrijkste gemeentelijke processen i.s.m. medewerkers van de betrokken afdelingen.  Je ondersteunt medewerkers bij deze controle en adviseert het management over de noodzakelijke verbetermaatregelen n.a.v. de interne controle om de rechtmatigheid en doeltreffendheid van het proces te verbeteren. Op basis hiervan rapporteer je aan, directie en bestuur en accountant.

 • Je voert (op verzoek) kleine of grote onderzoeken (audits) uit naar problemen in bepaalde processen en bedenkt samen met je collega’s oplossingen en adviseert het management.

 • Je toetst bestuurlijke stukken (beleidsadviezen, collegeadviezen en raadsvoorstellen) en adviseert managers en bestuurders. 

Je helpt mee aan het verder ontwikkelen van het control-systeem om de doeltreffendheid van de organisatie verder te verbeteren door: doelstellingen te definiëren, risico’s in kaart te brengen (risicomanagement), (tussen) resultaten te meten (prestatiemanagement/datagericht werken) en processen waar nodig in kaart te brengen en aan te passen (procesmanagement).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde financiële hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als controller, financieel adviseur auditor bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met de (verbijzonderde) interne controle van de processen en het uitvoeren van audits;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar als controller bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de (verbijzonderde) interne controle van de processen en het uitvoeren van audits (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en verbeteren van control systeem en processen (15 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het toetsen van beleidsadviezen, collegeadviezen en raadsvoorstellen (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Control plan (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder. Je vindt het leuk om samen met anderen oplossingen voor problemen te bedenken en deze te implementeren;
Je bent oplossingsgericht, overtuigend en hebt een actieve daadkrachtige werkhouding om in een politiek-bestuurlijke context te kunnen opereren;

 • Overtuigingskracht

 • Aanpassingsvermogen

 • Creativiteit

 • Durf

 • Coachen

 • Netwerken

 • Samenwerken

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld conform een reguliere week

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 november 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Bring your own device is voor externe inhuur van toepassing.

 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) is nodig om goed te kunnen adviseren mondeling of op papier.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 17 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen.Flextender is bereikbaar op telefoonnummer  035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 21 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Ervaren Controller die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.