thumbnail
thumbnail
Adviseur Business Control/Projectleider (32 uur)

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
130
32 Utrecht

Begindatum:

4 dec 2023

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

14 nov 2023

Organisatie
We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wie zijn we en wat doen we?
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt 15 gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke taken dat allemaal zijn, kun je hier zien. We doen ons werk met ruim 200 collega’s (vast en inhuur). Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk ons jaarverslag van 2022 in een vogelvlucht. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.

Hoe is het om bij de ODRU te werken?
4 collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.

Afdelingsinformatie
Je gaat deel uitmaken van de afdeling Planning & Control. Samen met vijf collega’s ondersteun je de ODRU op het vlak van financial en business control. Onze stakeholders zijn het bestuur, het MT en de clustercoördinatoren. We werken nauw samen met diverse vakdisciplines van het bestuurs- en het bedrijfsbureau (zoals Relatiemanagement, HRM, Informatiemanagement, Communicatie en Inkoop). Je wordt aangestuurd door de controller. Naast het werk maken we ook tijd om leuke activiteiten met elkaar te doen.

Wat ga je doen?
Je bent sparringpartner voor één of meerdere afdelingshoofden uit het MT en faciliteert hen in hun verantwoordelijkheid voor integraal management. Daarnaast staan we voor interessante uitdagingen waaraan jij een eigen bijdrage kunt leveren, zoals de verdere professionalisering van de P&C cyclus waaronder bijvoorbeeld het versimpelen van de financiële administratie, het verbeteren van de rapportages en het ontwikkelen van een nieuwe financierings- /begrotingssystematiek. Je kan als opdrachtnemer op projecten worden ingezet waarbij meerdere disciplines vanuit de ODRU zijn betrokken.

De komende maanden ga je in ieder geval aan de slag met diverse P&C producten. Daarnaast wordt ook jouw opdracht om met voorstellen voor verbeteringen in onze administratie en rapportages te komen en deze ook te realiseren.

De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een P&C adviseur zien er in grote lijnen als volgt uit:

 • Samen met de controller stel je het financiële beleid op, zoals de kadernota met het uurtarief.

  Ook lever je een bijdrage aan de diverse P&C documenten zoals bijvoorbeeld de jaarrekening, begroting, begrotingswijziging en prognoses. Je hebt bij één of meerdere van deze P&C documenten een trekkersrol.

 • Je maakt bedrijfseconomische analyses voor de korte- en langetermijnplanning van de organisatie en adviseert hierover in samenspraak met de controller aan de directeur, het MT en het bestuur. Voorbeelden hiervan zijn om in samenwerking met het MT te onderzoeken waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn of om business cases te maken.

 • Je speelt innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van P&C. Je maakt hiervoor voorstellen en adviseert onze stakeholders daarover.

 • Je verricht analyses op de rapportages ten behoeve van de bedrijfssturing en verantwoording en kan indien nodig in de BI-tool dashboards ontwikkelen en bouwen.

 • Je helpt bij de doorontwikkeling en monitoring van de werking van instrumenten op het gebied van business control, zoals kwaliteitszorg, (bestuurs)rapportages en risico- en procesmanagement. Je adviseert het lijnmanagement hierover.

 • Je onderhoudt regionale en landelijke contacten en deelt kennis met vakspecialisten van andere omgevingsdiensten, gemeenten en de provincie.

 • Samen met jouw collega’s stel je tussentijdse (bestuurs) rapportages op ten behoeve van het bestuur en het MT. Hierbij zorg je ervoor dat men tijdig beschikt over complete en actuele financiële en niet-financiële informatie.

 • Je ondersteunt de afdelingshoofden bij het maken van hun jaarlijkse afdelingsplannen. Mede door jouw bijdrage in de realisatiegesprekken met de afdelingshoofden en directeur, blijven deze plannen ‘levend’.

Naast deze werkzaamheden, die verdeeld worden over de diverse adviseurs, ben je een vakinhoudelijke vraagbaak voor je collega’s van de afdeling Planning & Control. Waar nodig begeleid je jouw collega’s en toets je collegiaal de kwaliteit van de producten. Voor wat betreft de verbeteringen in de administratie en rapportages heb jij een coördinerende rol.

Wat zijn de vereisten/ knock-outcriteria?
De aanvraag wordt alléén in behandeling genomen als alle eisen met ‘ja’ zijn beantwoord.

 1. De motivatie van de kandidaat is door hem/haar zelf in correct Nederlands opgesteld. Het cv en de motivatiebrief dienen in één document te worden toegevoegd.

 2. Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Wat zijn de gunningscriteria (weging)?
Wat zijn onze wensen? (Per wensvraag 100 punten te verdelen en wegen in totaal voor 80% mee) Onderstaande eerste drie gunningscriteria wegen even zwaar mee.

 1. Tenminste 4 jaar aantoonbare werkervaring op het vakgebied P&C (blijkend uit het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 2. In staat zelfstandig te werken als Adviseur Business Control (blijkend uit het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 3. Gevorderde kennis van Excel en ervaring met financiële administratiesoftware (bij voorkeur Afas Profit (blijkend uit het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 4. Ervaring met business intelligence software zoals QlikSense of Power BI is een pré. (Blijkend uit het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 5. Ervaring bij een omgevingsdienst en /of gemeente(n) waarbij onder meer ervaring is opgedaan met het schrijven van bestuurlijke stukken. (Blijkend uit het cv) (ja 100 punten, nee 0 punten).

 6. De ODRU hecht waarde aan duurzame mobiliteit. Kunt u aangeven welk vervoersmiddel u/ uw kandidaat gebruikt in het kader van de gevraagde werkzaamheden?

A: Lopen of met de fiets 100p
B: OV 100p
C: Elektrische voertuigen 100p
D: Hybride voertuigen 30p
E: Motorvoertuigen op basis van uitsluitendfossielebrandstoffen 0p
F: Dieselauto en of auto’s met een emissieklasse 3 of lager. 0 p

 1. Doet u/ uw bedrijf aan verduurzaming en vermindering CO2 uitstoot? (Ja 100 punten, nee 0 punten)
  Indien ja, dient de beschrijving bij de motivatie te worden toegevoegd.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Adviseur Business Control/Projectleider (32 uur) een cursus Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Business Control/Projectleider (32 uur) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.