thumbnail

Kwartiermaker Informatiebeheer en DIV (Documentaire Informatievoorziening)

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag, Nederland

Informatiemanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

24-12-2021

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-02-2023

Uren per week:

24-32
€125,-
24-32 Zuid-Holland
In de kern is de opdracht om de genoemde kwaliteitsslag nader uit te werken in de vorm van een NWO-breed Programma, waarbij je dit Programma concreet vorm geeft, vast laat stellen en de uitvoering opstart. De intentie is om vervolgens dit Programma over te dragen aan een (nog te werven) Centrale Coördinator Informatiebeheer/DIV.Met de beoogde kwaliteitsslag willen we zorgen dat we voldoen aan relevante wetten en regels. En als een kans en een middel zien om NWO door te ontwikkelen waarbij we onze processen verder kunnen innoveren, onze dienstverlening kunnen verbeteren en de informatiekwaliteit kunnen vergroten. Meer focus op het nut dan op de noodzaak dus.Je werkzaamheden in deze rol zijn het: Inventariseren en analyseren van de huidige situatie tav Informatiebeheer, Archiefbeheer en DIV en relevante randvoorwaarden (ICT, Juridisch, Personeel e.d.) - Q1/Q2;Uitwerken en opstellen van een Programmaplan o.b.v. de inventarisatie en analyse - Q2/Q3;Uitwerken en opzetten van Programmaorganisatie - Q2/Q3;Organiseren van besluitvorming en accordering van Programmaplan en -organisatie - Q3;Opstarten en uitvoeren van eerste deel van Programma - Q3/Q4;Adviseren over benodigde aanpassingen van relevant beleid en kaders (en oppakken van die aanpassingen indien nodig);NWO-breed meenemen van de relevante betrokken medewerkers en management;Concreet oppakken relevante werkzaamheden (Verkenning tbv Hotspot Covid-19, participeren in voorverkenningen vervanging systemen Primair Proces e.d.);Verwerken van alle relevante interne en externe ontwikkelingen (Rijksbrede Programma Open op Orde met bijbehorende nulmeting, Wet Open Overheid, nieuwe Archiefwet, Hotspot Covid-19, Programma CIO, Implementatie Office365 et cetera)Fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe ontwikkelingen als Open op Orde, WOO e.d.Organiseren en faciliteren van het wervingsproces van Centrale Coördinator Informatiebeheer/DIV (die ook programma moet gaan overnemen van kwartiermaker)Algemene gegevensDuur/looptijd:      De contractuele periode start in principe in februari 2022 en loopt t/m februari 2023 waarbij de exacte startdatum uiteraard wordt bepaald in goed overleg. We sluiten een overeenkomst voor zes maanden, die we maximaal tweemaal voor drie maanden kunnen verlengen.Uren per week:    24-32 uurStandplaats:          Den HaagAanbiedingen:      Max twee kandidaten per bureauUurtarief:               Max 125,- euro per uur, inclusief BTW, reis- en verblijfkosten en overige kostenMeer informatieOp onze website www.nwo.nl tref je meer informatie over onze organisatie. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pim Jörg, Corporate Information Manager via 06- 82880179 of p.jorg@nwo.nl en Marianne van der Helm, P&O adviseur via 070 349 42 80 of m.vanderhelm@nwo.nl.Procedure beoordeling ingezonden aanbiedingen/kandidaten:De Directeur Bedrijfsvoering, de Corporate Information Manager, een Hoofd P&K (Proces&Kwaliteit) en een informatiebeheerder scoren de ontvangen documenten. Daarbij wordt een weging prijs/kwaliteit van 20%/80% aangehouden. De 3 kandidaten die de hoogste scores hebben behaald, worden uitgenodigd voor een gesprek (gesprekken staan gepland voor 1 februari in de middag). NWO behoudt zich het recht voor deze planning aan te passen. De overige inschrijvingen zullen in eerste instantie niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Mocht uit de gesprekken geen kandidaat worden geselecteerd, dan wordt eventueel de eerstvolgende kandidaat in de ranking uitgenodigd. Bij deze uitvraag mag een organisatie maximaal 1 kandidaat aanbieden.?Bezwaartermijn?Alle inschrijvers ontvangen via Negometrix een schriftelijk bericht over de mededeling van de gunningsbeslissing. NWO neemt een opschortende termijn in acht van vijf (5) werkdagen, die aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing aan de betrokken inschrijvers.

Documenten:

    Vind jouw droomopdracht

    Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

    Kies een opdracht

    Ben jij de Kwartiermaker Informatiebeheer en DIV (Documentaire Informatievoorziening) die deze organisatie zoekt?