thumbnail
thumbnail
Inhuur Projectleider Tolken in de Toekomst

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit vandaag
Geen maximum
16 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

13-09-2022

Sluitingsdatum:

26-09-2022

Begindatum:

03-10-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

16

Omschrijving van de opdracht

Beschrijving Opdrachtgever

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Het is van groot belang dat de bedrijfsprocessen van het OM dit primaire proces goed blijven ondersteunen. De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) zorgt hiervoor.

Het projectmanagementteam OM (PMT-OM) maakt deel uit van het DVOM. Deze afdeling levert project-en programmamanagement voor de landelijke programma’s en projecten. Het PMT is eveneens het kenniscentrum voor projectmatig werken en levert expertise op het gebied van implementatiemanagement.

Omschrijving achtergrond, aanleiding en doel

Eind 2016 heeft de Bestuursraad (incl. het OM) besloten om de conclusies uit het rapport ‘Don’t tolk to much’ te onderschrijven en de tolk-en vertaaldiensten aan te besteden. In juni 2017 is het ketenbrede programmaplan hiertoe door de programmaraad vastgesteld (opdrachtgever pSGen DGRR). Het doel van het programma is tolk-en vertaaldiensten in 2021 aan te besteden i.v.m.

Europese verplichting hiertoe.

De inzet van tolken en vertalers is onder meer geregeld in AMvB’s (voor rechtspleging o.m. in Wet Beëdigde Tolken en Vertalers c.a. en Wet en Besluit Tarieven in strafzaken) en rijksregelingen. De integrale aanpak van aanbestedingen, aanpassingen van regelingen en werkwijzen door (m.n.) Justitie-organisaties heeft opdrachtgevers ertoe gebracht dit programma in te richten.

Doelstelling

Aanbesteden en implementeren van tolk-en vertaaldiensten voor rechtspleging (strafrechtspleging alsmede rechtspraak-overig) die aan de volgende voorwaarden voldoen:

•              Tolk is er als die nodig is.

•              Tolk voldoet aan kwaliteits-en integriteitseisen (RBTV).

•              Vertaling is tijdig aanwezig

•              Geen administratieve lastenverzwaring.

•              Geen kostenverhoging als niet gelijke budgetverhoging.

•              Binnen wettelijke kaders (al dan niet aangepast).

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Projectleider Tolken in de Toekomst zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren bij de implementatie van de tolk-en/vertaaldienstverlening:

  1. Bijdragen aan en beoordelen van aanbestedingsdocumenten m.o.o. succesvolle implementatie

  2. Het opstellen en aanpassen van een projectplan implementatie OM/Rechtspraak;

  3. Het afstemmen van projectactiviteiten binnen het OM, de Rechtspraak en haar ketenpartners;

  4. Organiseren en voorbereiden bijeenkomsten met multidisciplinaire stakeholders, business vertegenwoordigers en experts uit het OM en haar ketenpartners;

  5. Voortgangsbewaking op tijd, geld en kwaliteit; Voorbereiding formele besluitvorming.

 

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

  1. Het afstemmen van projectactiviteiten binnen het OM en multidisciplinaire stakeholders;

  2. Het organiseren van alle onderdelen van projectmanagement: regie, coördinatie en voorbereiding om het projectresultaat te behalen.

  3. Opstellen van voortgangsrapportages, analyses;

Het gaat om een reeds gestart traject, waarbij er al een gedeelte geïmplementeerd is

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Projectleider Tolken in de Toekomst die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.