thumbnail

Senior Business Analist Trustregister

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

05-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-02-2023
100
40 Zuid-Holland
Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen in Nederland beheerde trusts en soortgelijke juridische constructies de gegevens van hun uiteindelijke belanghebbenden te gaan registreren (artikel 31). Hiervoor moet een register worden gerealiseerd waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd. Dit register dient te worden gekoppeld aan vergelijkbare registers in andere EU lid staten.

Trust register programma
Het programma is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies. KVK heeft de opdracht dit register te realiseren.

Achtergrond opdracht
Voor een adequate analyse van business requirements alsmede van implicaties van ter zake doende wet en regelgeving en de doorvertaling naar functionele IT oplossingen en business proces design zoeken wij een ervaren business analist met een stevig juridisch affiniteit. Je maakt onderdeel van een programma team met een programma manager, enterprise architect en informatie analist. Het team zal zich eerst bezig houden met de initiatie het programma en het vormgeven van de (technische)contouren van het digitale register en de website bedoeld voor het online ontsluiten van informatie en diensten. Als senior business analist houd je je bezig met specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte en effectieve (IT) oplossingen. Diepgaande (juridische) analyse van relevante trust casuïstiek, de implicaties van ter zake doende wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de AVG, Implementatiewet registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies, AMvB's, Wwft) en het controleren op de naleving hiervan (traceerbaarheid tot op niveau wetsartikel) zijn belangrijke activiteiten. Je haalt actief informatie op en zoekt de samenwerking en afstemming met de leden van het programma team. Resultaten weet je om te zetten in een gedragen requirementsanalyse en proces model in nauwe samenhang met een door de architect opgestelde architectuurvisie.

Wat ga je doen?
Doorgronden van de business requirements en de implicaties van ter zake doende wet en regelgeving zijn belangrijke aspecten bij de doorvertaling naar functionele IT oplossingen en business proces design. Daarin speel jij een doorslaggevende rol binnen het team en werk je nauw samen met de architect en programma manager. Jouw heldere analyses en voorstellen ten aanzien van de inrichting en onderhoud van de (bedrijfs)processen in relatie tot de IT-oplossingen zijn bepalend voor het realiseren van de programmadoelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je maakt goed gebruik van materiaal dat reeds aanwezig is binnen zowel business als IT.

Wat vragen wij?
Als bemiddelaar tussen alle belanghebbenden vervul je een belangrijke schakelrol. Als ervaren business analist ben jij de driver van de analyse van het Programma van Eisen waarbij op zowel procesmatig als technisch niveau een doorvertaling naar functionaliteit binnen de context van het trust register centraal staat. Nationale en Europese wet en regelgeving is van invloed op de requirements en het is belangrijk je comfortable te voelen in de (functionele) vertaling van requirements die een juridische / wettelijke grondslag kennen. Samenwerking met juridische specialisten is hierbij vanzelfsprekend. Een proactieve houding maakt jou een gewaardeerd teamlid die tevens in staat is zelfstandig en zorgvuldig te werken. Je bent flexibel, sterk in probleemanalyse en kunt omgaan met tijdsdruk. Je bent klant- en resultaatgericht en kan snel schakelen. Vanzelfsprekend beschik je over competenties als analytisch vermogen en een goede schrijfvaardigheid. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Trust register.

Daarnaast beschik je over:
* een afgeronde relevante opleiding op universitair of HBO niveau, liefst in de richting van (bedrijfskundige) Informatica;
* kennis van de verschillende (visuele) modelleringstechnieken;
* kennis van zaakgericht werken in combinatie met beslissingslogicakennis van database technologie, SQL en data uitwisselingsstandaarden;
* ervaring met wet en regelgeving zoals Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Implementatiewet registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridsiche constructies;
* ervaring met Agile-projectmanagement (Scrum, Kanban);
* uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
* een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 05-01-2022

Sluiting inschrijving tender: 17-01-2022

Cv beoordeling: 17-01-2022

Gesprekken: tussen 19-01-2022 en 21-01-2022

Gunningsbesluit: 21-01-2022

Voorlopige gunning: 21-01-2022

Startdatum: 01-02-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Business Analist Trustregister die deze organisatie zoekt?