thumbnail

Juridisch Adviseur Privacywetgeving

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Juridisch ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

20-01-2022

Begindatum:

01-03-2022

Einddatum:

01-10-2022
100
32 Zuid-Holland
KVK is op zoek naar een Juridisch Adviseur met specialisatie in Privacywetgeving. Als adviseur juridische zaken binnen het Center of Expertise Juridische Zaken geef je juridische ondersteuning aan zowel stafafdelingen als aan multi disciplinaire teams binnen KVK die samen zogenoemde Groups vormen. Je bent hun adviseur op diverse juridische terreinen, waarbij jouw specialisatie privacyrecht is. Je toetst onder meer voorgenomen verwerkingen door het (laten) uitvoeren van DPIA's. En je stimuleert actief het bewustzijn voor een integere omgang met gegevens en de consequenties van privacy wet- en regelgeving op de bedrijfsvoering. Voor wat betreft de diverse juridische terreinen kun je denken aan: intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht (vanwege de verschillende ondernemingsvormen in het Handelsregister), Algemene wet bestuursrecht/ Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet open overheid, Wet hergebruik van overheidsinformatie ed. Ook de specifieke wet- en regelgeving aangaande de wettelijk vastgelegde taken van KVK, zoals de Handelsregisterwet en Wet op de Kamer van Koophandel, passeert de revue.

Je bent een breed georiënteerd Juridisch Adviseur met als specialisatie privacywetgeving en in staat om zelfstandig, punctueel en zorgvuldig te werken. Je hebt bestuurlijke sensitiviteit, dat wil zeggen dat je de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de KVK organisatie en op de beeldvorming onderkent. Je bent analytisch en pragmatisch, stressbestendig en een teamspeler, resultaatgericht en flexibel met oog voor de belangen die spelen. Je hebt strategisch inzicht en bent in staat om mensen samen te brengen.Je kunt omgaan met tijdsdruk en je weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en begrip te krijgen. Vanzelfsprekend beschik je over een goede advies- en schrijfvaardigheid. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van KVK en haar producten en diensten.

Daarnaast beschik je over:
• een afgeronde universitaire opleiding WO Rechten;
• minimaal 4 jaar relevante werkervaring;
• actuele kennis van en ervaring met meerdere rechtsgebieden;
• diepgaande actuele kennis van privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming;
• de bereidheid om je te verdiepen in de wetgeving rondom basisregisters, specifiek de Handelsregisterwet en hiermee samenhangende besluiten en wet- en regelgeving;
• certificeringen op het gebied van privacy (bijvoorbeeld CIPP/E en/of CIPM);
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Plannen en organiseren
Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 10-01-2022

Sluiting inschrijving tender: 20-01-2022

Cv beoordeling: 20-01-2022

Gesprekken: tussen 24-01-2022 en 28-01-2022

Gunningsbesluit: 28-01-2022

Voorlopige gunning: 28-01-2022

Startdatum: 01-03-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Juridisch Adviseur Privacywetgeving die deze organisatie zoekt?