thumbnail

Inkoper

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Inkoop ACTIEF

Publicatiedatum:

06-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-08-2022
80
40 Zuid-Holland
KVK is op zoek naar een tactisch inkoper, met name op gebied de inkoop van leveringen en diensten. Als inkoper help je de categorie inkoper bij alle aanbestedingsvormen die er binnen de organisatie voorbij komen. Afhankelijk van de zwaarte van de aanbesteding doe je dat zelfstandig of in een ondersteunende rol. Je pakt dingen op en handelt deze af in overleg met de interne klant. Daarnaast zorg je ervoor dat de dossiers op orde zijn en draag je bij aan andere inkoop gelieerde activiteiten.

De Inkoper:
- Heeft affiniteit en ervaring met overheids Inkoop;
- Heeft ervaring met Negometrix/Mercell of soortgelijke tendertools;
- Heeft ervaring met inkoop binnen de overheid;
- Is aantoonbaar geschoold op het gebied van Inkoop.

Wat ga je doen?
Uitvoeren van enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, verlengingen, minicompentities onder raamovereenkomsten en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Aangevuld met administratieve ondersteuning, zoals spendanalyse, gegevens verzameling, contractbeheer en dossiervorming.

Let op: kandidaat kan per direct of uiterlijk per 1 februari geheel of voor een substantieel deel starten.

Kandidaatomschrijving

Plannen en organiseren
Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Flexibiliteit
Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 06-01-2022

Sluiting inschrijving tender: 17-01-2022

Cv beoordeling: 17-01-2022

Gesprekken: tussen 19-01-2022 en 21-01-2022

Gunningsbesluit: 21-01-2022

Voorlopige gunning: 21-01-2022

Startdatum: 01-02-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inkoper die deze organisatie zoekt?