thumbnail
Automation Tester C#

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit vandaag
95
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

05-07-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

01-08-2023
De group Zorgeloos Ondernemen is het uithangbord van KVK. Wij bouwen, onderhouden en beheren KVK.nl, het portaal waar miljoenen ondernemers informatie zoeken, producten kopen en hun inschrijving beheren. Met onze Agile werkwijze spelen wij sneller in op de behoefte van onze klanten en producten, en maken we onze diensten toegankelijker voor ondernemers. Als tester ben jij een meester in het identificeren en uitvoeren van tests, handmatig en geautomatiseerd. Binnen een scrumteam ben je de drijvende kracht achter de kwaliteit van onze producten. Jouw expertise is in alle vormen terug te zien! Door jouw persoonlijkheid en gedrevenheid maak jij het verschil en draag je bij aan het waarmaken van onze ambities!

Belangrijkste taken zijn:
- Het specificeren, plannen en uitvoeren van tests;
- Doorontwikkelen en onderhouden van automatische testen (C#, Selenium, Specflow, Postman);
- Meedenken en opzetten van unit, integratie en geautomatiseerde testen;
- Het bewaken van productkwaliteit binnen een SCRUM-team;
- Kennisdeling en verder doorontwikkelen van test volwassenheid bij KVK Online.

KVK is op zoek naar iemand die:
- Een energieke, agile minded, pro-actieve teamplayer is met ervaring in SCRUM of DevOps teams;
- Niet bang is het voortouw te nemen in een team en anderen te motiveren;
- Beschikt over ruime kennis en ervaring in test automatisering;
- Gewend is om high traffic websites te ontwikkelen;
- Gewend is om in multi-disciplinaire teams te werken (design, development, test en content);
- Niet bang is zelf code in te duiken en te ontwikkelen;
- Overzicht heeft op alle aspecten van kwaliteit en testen in het team;
- Continu meedenkt, nieuwsgierig is naar het product en het leuk vindt om ideeën uit te werken.

Kandidaatomschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 23-06-2022

Sluiting inschrijving tender: 05-07-2022

Cv beoordeling: 05-07-2022

Gesprekken: tussen 07-07-2022 en 15-07-2022

Gunningsbesluit: 15-07-2022

Voorlopige gunning: 15-07-2022

Startdatum: 01-08-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Automation Tester C# die deze organisatie zoekt?