thumbnail
thumbnail
Java Software Engineer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
36 - 40 uur Gelderland

Begindatum:

11 dec 2023

Einddatum:

10 dec 2024

Uren per week:

36 - 40 uur

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team TKV is op zoek naar een Java Software Engineer.
Wij ontwikkelen diverse applicaties waarmee de kadastrale archieven en basisregistratie, geraadpleegd kunnen worden door diverse gebruikersgroepen. De applicaties zijn gebaseerd op een Java backend en Angular frontend. We hanteren korte feedback loops om daarmee een beter gevoel te ontwikkelen wat onze klanten en gebruikers nodig hebben.

Opdrachtomschrijving
De java-ontwikkelaar (DEVOPS) verzorgt alle voorkomende werkzaamheden van ontwerp, realisatie (applicatie-code), uitrol in productie en beheer. Deze taken vormen de kern van de functie software engineer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist. Affiniteit en ervaring met tooling als Docker, monitoring en proxy servers is een pré.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Java 17;

 • Angular 16;

 • Maven;

 • Spring Boot;

 • Hibernate;

 • SQL – Oracle / Postgres;

 • Cypress.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Jenkinsfiles en Docker);

 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;

 • Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster.

Taken

 • Opzetten en wijzigen frontend-applicatiecode d.m.v. HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, Angular, Angular Material en SCSS;

 • Opzetten en wijzigen backend-applicatiecode en unittests d.m.v. Java, middels de frameworks Hibernate en Spring Boot;

 • Herbouw van een AngularJS-webapplicatie in Angular 16;

 • Ondersteunen van testautomatisering: o.a. wijzigen en toevoegen van Glue code (Cypress,  Cucumber);

 • Automatiseren van Deployments (Jenkins, Docker swarm, Kubernetes);

 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);

 • Deelnemen in de Java community;

 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 11 december 2023 tot en met 10 december 2024 voor 36 tot 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer één (1) jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal vijf (5) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan vijf (5) pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

  Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met Java en Angular.

 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Resultaatgericht;

  • Helicopterview;

  • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld;

  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;

  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;

  • Klantgericht;

  • Proactief en initiatiefrijk;

  • Teamspeler;

  • Analytisch vermogen.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Java Software Engineer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.