thumbnail
thumbnail
Coördinator ketentest automatisering DSO

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 105,00
32-40 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team DSO-LV is op zoek naar een Coördinator ketentest automatisering.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. Let op: aangezien deze organisaties door het hele land verspreid zitten, zijn de bijbehorende events ook door het land verspreid.

Je komt te werken in het DSO-LV team, dat zich richt op ontwikkeling en beheer in de brede zin van de OBO Kadaster en samenwerking in ketenverband met de andere OBO’s. Het team bestaat uit drie integratiespecialisten, de service delivery manager en twee ketentest specialisten, waarvan je er zelf een bent. Op maandagen werken we als OBO Kadaster zoveel mogelijk samen op kantoor in Apeldoorn.

Opdrachtomschrijving
Om het DSO-LV te kunnen gebruiken hebben vrijwel alle bevoegd gezagen niet zelf software ontwikkeld, maar hebben hiervoor een software pakket voor aangeschaft (VTH-, plan- en regelsystemen). Om de software van deze leverancier te kunnen koppelen met het DSO-LV hebben partijen bij de TBO de wens kenbaar gemaakt om gezamenlijk ketentesten te ontwerpen en te organiseren. Als Coördinator ketentest automatisering zal je, in nauwe samenwerking met de testmanager en de testcoördinator van het TBO, verantwoordelijk zijn voor de realisatie en de uitvoering van de over-all testscenario’s. Je werkzaamheden omvatten tevens  het automatiseren van de ontworpen testen binnen het testframework.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Robot Framework;

 • Python (FastAPI, Streamlit);

 • Poetry (Python package management);

 • Docker;

 • Visual Studio Code;

 • GIT.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Verder uitbouwen van de ‘rode draad’ ketentest door het DSO-LV heen;

 • Verder uitbouwen van de visualisatietool voor de ‘rode draad’ resultaten;

 • Onderhoud van de testware;

 • Terugkoppeling van de resultaten van de ketentest naar de relevante OBO’s.

Taken

 • Afstemmen van de werkzaamheden binnen het DSO en met de Bevoegd Gezagen;

 • Opzetten en bijhouden van documentatie;

 • Implementatie van test suites voor de ‘rode draad’ ketentest;

  • Implementatie van custom libraries in zowel Robot Framework als Python;

  • Aanpassingen / uitbreidingen van de FastAPI ‘orchestration server’ (Python);

  • Periodiek uitvoeren van updates van de gebruikte tools en packages;

 • Overleg en afstemming met de verschillende teams in de DSO-keten als de uitkomsten van de ketentest daar aanleiding toe geven;

 • Deelnemen aan meetings met o.a. het DSO Testgilde voor onderlinge afstemming van de overkoepelende teststrategie;

 • Afstemming met de andere testers binnen het Kadaster die Robot Framework gebruiken.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2024 tot en met 31-12-2024 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

  U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

  Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Minimaal 10 jaar ervaring als tester.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met testautomatisering.

 • Minimaal 1 jaar ervaring met testen en testautomatisering van IT-ketens met meerdere ketenpartijen.

 • Minimaal 1 jaar IT-ervaring in het domein van de Omgevingswet, bij voorkeur in het DSO. Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Proactief, initiatiefrijk en verbindend;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Analytisch vermogen;
  • Standvastig
  • Creatief
  • Proactief
  • Teamspeler
  • Bovenal, je vindt testen leuk en straalt dit ook uit.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met het inrichten, beheren en uitvoeren van ketentesten in een omgeving met een end2end systeemintegratie, over complexe ketens en meerdere ketenpartijen. Ervaring met werken in het (IT) domein van de Omgevingswet en het DSO kunt u hier aangeven. (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U beschrijft uw kennis van en ervaring met de in de uitvraag genoemde technieken, methoden en tools (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Coördinator ketentest automatisering DSO die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.