thumbnail
thumbnail
Stedenbouwkundige

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 4 dagen
€ 120,00
24- 32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 aug 2023

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

24- 32

Publicatiedatum:

17 mei 2023

Type inzet
De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Context
Een politiebureau, een cellencomplex, het kantoor van de digitale recherche of een wapenmagazijn: de politie is gehuisvest in ca. 850 gebouwen. Onze vastgoedportefeuille is veelzijdig en de huisvestingsopgave is groot. Hoe zorgen we ervoor dat de huisvesting past bij de werkzaamheden, strategie en ontwikkeling van de politie? Hoe zorgen we voor maakbaarheid, betaalbaarheid en voor beheer en onderhoud van de huisvesting?

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting ondersteunt alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel, ruimtelijk als technisch gebied. Dit vraagt om verantwoordelijke experts, heldere beleids- en uitvoeringskaders en een sterke organisatie. De sector bestaat uit vijf teams: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer, Programmeren en Beleidsimplementatie en Ontwikkeling (BIO). De medewerkers van het Atelier Politiebouwmeester (APbm) vallen onder het team BIO.

Atelier Politiebouwmeester (APbm) 
Het APbm is verantwoordelijk voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereiding en de realisatie van het investeringsprogramma Huisvesting. De adviseurs van het atelier maken zelf geen ontwerpen, maar werken mee aan het scheppen van de condities waaronder ontwerpende marktpartijen kunnen excelleren. We werken op basis van de Uitgangspunten Ruimtelijke Kwaliteit van de Politie (URKP). De thematische uitvoeringskaders, toolboxen genaamd, die daarvan zijn afgeleid, zijn richtinggevend voor al onze toetsingen, beoordelingen en adviezen richting politiecollega’s, marktpartijen en bevoegd gezag. Voor het interieurontwerp is in het bijzonder de Toolbox Huissstijl politiegebouwen van belang. Hierin zijn ontwerpuitgangspunten geformuleerd, voornamelijk gebaseerd op omgevingspsychologiesche principes.

Taakomschrijving
Als stedenbouwkundig ontwerper adviseer je over de kwaliteit (van het ontwerp) van het politievastgoed in relatie tot de omgevingskenmerken en ruimtelijke dynamiek in steden en dorpen. 

Je adviseert op basis van gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde en omgevingswaarde zoals geformuleerd in de URKP. De thematische Toolboxen zijn richtinggevend voor al je toetsingen, beoordelingen en adviezen richting politiecollega’s, de markt en bevoegd gezag.

Doelstelling
Concreet op te leveren resultaten:

A. Beleidsontwikkeling en –instrumentatie ruimtelijke kwaliteit

 • Formuleren en Uitwerken van Projectopdrachten (zoals voor de samenstelling van nieuwe toolboxen),

 • Uitwerken en uitvoeren van de inhoudelijke thema’s op de Agenda Ruimtelijke Kwaliteit 2023-2025,

 • Inzet bij de herijking van de Politiehuisvestingsportefeuille en de borging van ruimtelijke kwaliteit in doelen, kaders en werkwijzen.

B. Ontwerpend Onderzoek

Uitwerken van het huisvestingsbeleid naar regionale en lokale ruimtelijke verkenningen in de vorm van onder meer gebiedsscans, vlekkenplannen, masterplannen, beeldkwaliteitsplannen.

C. Supervisie

 • Toetsen en beoordelen van ruimtelijke en bouwkundige plannen door te adviseren aan projectleiders, inkopers en aan ontwerpende marktpartijen,

 • Adviseren en signaleren in de pre- en initiatieffase van programma’s en projecten.

Het APbm is verantwoordelijk voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereiding en de realisatie van het investeringsprogramma Huisvesting zodat wij via een herkenbare identiteit; het Politiebeeld (huisvesting), kunnen bijdragen aan een herkenbare, vertrouwde en gezaghebbenden politie.

Verantwoordelijkheden
Als expert binnen het APbm draag je de volgende verantwoordelijkheden:

 • het voorbereiden van en voeren van regie op ontwerpend onderzoek en supervisie met betrekking tot vestigingsfactoren, locatiekwaliteit, oriëntatie, configuratie en terreinontwerp van politiegebouwen,

 • het adviseren van assetmanagers, vastgoedontwikkelaars, projectmanagers en beheerders over de ruimtelijke kwaliteit van politiegebouwen en terreinen bij vastgoed- en huisvestingsverkenningen,

 • deelnemen aan kennissessies en uitdragen van je deskundigheid binnen de politie zodat de ontwikkel- en leercurve van de sector wordt versterkt,

 • signaleren van beleidsmatige lacunes op het gebied van interieurkwaliteit en het formuleren van initiatieven die in de lacunes kunnen voorzien,

 • onderhouden van contacten binnen het Atelier, binnen BIO en binnen de sector Huisvesting en met de gebruikers van politiegebouwen en hun vertegenwoordigers,

 • onderhouden van contacten met de raamcontractanten voor ontwerpend onderzoek, ingenieursbureaus en andere ontwerp- en adviesbureaus.

Contacten
Intern de organisatie is er onderscheid tussen de huisvesting kolom en de operatien:

 • Binnen huisvesting zullen dit naast de medewerkers van het atelier ook de Huisvestingsadviseurs, Asset Managers, Vastgoedontwikkelaars, Projectmanagers, Huisvesting regisseurs, Technisch beheer, adviseurs duurzaamheid en adviseurs beleid zijn,

 • Binnen de operatien zijn dit gebruikers, hoofd bedrijfsvoering van eenheden en andere experts binnen de politie (IV en ICT).

Extern de organisatie zullen dit de raamcontractanten van Ontwerpend Onderzoek, Ingenieursdiensten en Ontwerpdiensten zijn. Maar ook gemeenten en externe stakeholders zoals ontwerp- en adviesbureaus en andere publieke organisaties.

Opleiding
Je hebt een afgeronde ontwerp opleiding op het gebied van stedenbouw of architectuur.

Professionele kennis en werkervaring
Je hebt een academisch werk- en denkniveau met minimaal vijf jaar ervaring op gebied van stedebouwkundig ontwerp en -advisering. Ervaring als stedenbouwkundige voor grote publieke of institutionele opdrachtgevers strekt tot aanbeveling.

Competenties

 • je bent in staat om een specifieke vraag over de locatiekeuzes en vestigingsfactoren te analyseren en (zo nodig) te vertalen naar een ontwerpopgave die kan leiden tot een duidelijke uitvraag;

 • je doorziet de kenmerken van de politiehuisvesting en de huisvestingsorganisatie en kunt daardoor klantgericht werken; je houdt van samenwerken met de collega’s van het atelier en met de vastgoedontwikkelaars en assetmanagers binnen de sector;

 • je beschikt over voldoende ervaring, overtuigingskracht en overzicht om in kwalitatieve termen plannen te kunnen beoordelen en zo nodig bij te sturen; je doet dat consistent en transparant;

 • je kunt je werk goed organiseren en je hebt een proactieve instelling bij het plannen van de workload; daarvoor stem je je werk tijdig af met de medewerkers.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Stedenbouwkundige die deze organisatie zoekt?