thumbnail
Informatiemanagement adviseur

Inhuurdesk Politie (Nationale Politie)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Informatiemanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

20-06-2022

Sluitingsdatum:

29-06-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-08-2023

Uren per week:

36

Inzet is op tijdelijke- en/of projectmatige basis.

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

De vreemdelingenketen heeft tot doel om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners te digitaliseren. Met alle ketenpartners worden (keten)processen geanalyseerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan hoe de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners het beste gedigitaliseerd kan worden. Deze voorstellen moeten vervolgens worden getoetst bij de betrokken organisaties en de impact moet worden bepaald.

De business analist t.b.v. de vreemdelingentaak binnen de NP heeft tot voornaamste taak de interne werkprocessen van de AVIM ten behoeve van de migratieketen te analyseren en daarbij een proces- en informatieanalyse uit te voeren met het oog op digitalisering. Hij/zij analyseert de impact van digitaliseringsvoorstellen op de business en doet op basis daarvan ontwerpvoorstellen voor het proces en de systemen. Daarbij vormt het primaire proces het uitgangspunt. Tevens werkt de business analist mee aan de analyses op ketenniveau en schrijft in samenwerking met ketenpartners mee aan digitaliseringsvoorstellen, om te beginnen het voorstel voor de I&R regietafel, daarna wordt het werk ingevuld op basis van de geldende prioritering van de backlog van de Adviesgroep Migratieketen.

De business analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij/zij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor het (Scrum) ontwikkelteam. De business analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen (keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen.

Naast de analyse werkzaamheden is de business analist ook betrokken bij de realisatie en implementatie van digitaal werken. Hiertoe strekt het tot de aanbeveling wanneer de business analist kennis heeft van en ervaring heeft met veranderkunde. In samenwerking met het team van analisten worden veranderkundige interventies toegepast.

We zoeken een proactieve business analist met interesse voor de vreemdelingenportefeuille van de politie, die gemotiveerd wil bijdragen aan het vergroten van de digitalisering van de ketensamenwerking.

Taken en activiteiten die voorvloeien t.b.v. de opdracht zijn:

  • Je analyseert processen binnen de eigen organisatie met inhoudelijk experts.
  • Je analyseert de huidige ketenbrede processen.
  • Je bepaalt samen met andere ketenpartners de wijziging (digitalisering) van het ketenbrede proces, rekening houdend met de inhoudelijke processen, de centrale voorzieningen en de systemen van de ketenpartners.
  • Je stelt digitaliseringsvoorstellen op of past bestaande digitaliseringsvoorstellen aan.
  • Je doet impact analyses in de eigen organisatie op basis van de digitaliseringsvoorstellen.
  • Je ontwerpt met inhoudelijk experts (business én techniek) nieuwe processen en werkwijzen.
  • Je schrijft user stories die iedereen begrijpt.
  • Je brengt de veranderstrategie tot uitvoering, mede door het toepassen van veranderkundige interventies.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Informatiemanagement adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.