thumbnail
thumbnail
Implementatie begeleider

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

15 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

13 sept 2023

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Omschrijving van de opdracht
De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Een belangrijke doelstelling binnen dit programma is één landelijke toegangspas voor de gehele politie. De politie heeft ervoor gekozen om hiervoor aan te sluiten bij de Rijkspas. De Rijkspas is een multifunctionele smartcard voor de Nederlandse rijksoverheid. Ze wordt ingezet als interdepartementaal legitimatiebewijs, authenticatiemiddel en toegangspas tot gebouwen en systemen. Binnen het programma FTB wordt door het project Focusgebied 2 de voorbereidingen getroffen om de Rijkspas landelijk binnen de politie te implementeren.

Het project zoekt momenteel een implementatiebegeleider ten behoeve van de uitrol van de Rijkspas per politie-eenheid.

De implementatiebegeleider heeft affiniteit met facility management en projectmanagement. De implementatiebegeleider staat in nauw contact met de implementatiemanager van het project en de diverse contactpersonen binnen de eenheid waarin de uitrol plaatsvindt en is daarmee de schakel tussen het uitrolteam en de operatie in de eenheid. Alvorens de uitrol begint, start het project met een pilot op één locatie. Na deze pilot wordt de Rijkspas per gebied (eenheid) uitgerold. Het project zoekt iemand die ondersteunt in zowel de voorbereidingen van de uitrol als het daadwerkelijk begeleiden van de uitvoering van de uitrol. Deze persoon fungeert daarmee als vliegende keep en zal op locatie de werkzaamheden tijdens de uitrol begeleiden. De uitrolperiode per eenheid zal een aantal maanden duren voordat een volgende eenheid wordt uitgerold. Dat betekent dat de implementatiebegeleider “meereist” van eenheid naar eenheid. De implementatiebegeleider dient daarom bereid te zijn tot reizen binnen Nederland en in het bezit te zijn van eigen vervoer.

Doelstelling
De implementatiebegeleider richt zich op een soepele uitrol van de Rijkspas per politie-eenheid.

Resultaten

 • Het ondersteunen van de implementatiemanager bij diverse werkzaamheden in zowel de voorbereiding naar de uitrol als de uitrol zelf

 • Het uitvoeren van gebruikerstesten in de voorbereiding van de uitrol

 • Fungeren als contactpersoon voor de eenheid richting de uitrolorganisatie

 • Team facilitaire services (TFS) in de eenheid ondersteunen in leren en uitvoeren van nieuwe processen d.m.v. het geven van trainingen en instructies

 • Begeleiden van het Team facilitaire services op locatie bij de uitgifte van de Rijkspas

 • Het overzicht houden op de voortgang van de uitrol in de eenheid

 • Het signaleren van issues op de uitrollocaties en deze op een innovatieve wijze oplossen

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden

 • Het ondersteunen van de implementatiemanager bij diverse werkzaamheden in zowel de voorbereiding naar de uitrol als de uitrol zelf

 • Het uitvoeren van gebruikerstesten in de voorbereiding van de uitrol

 • Fungeren als contactpersoon voor de eenheid richting de uitrolorganisatie

 • Team facilitaire services (TFS) in de eenheid ondersteunen in leren en uitvoeren van nieuwe processen d.m.v. het geven van trainingen en instructies

 • Begeleiden van het Team facilitaire services op locatie bij de uitgifte van de Rijkspas

 • Het overzicht houden op de voortgang van de uitrol in de eenheid

 • Het signaleren van issues op de uitrollocaties en deze op een innovatieve wijze oplossen

Vakmatige taken

 • Planmatig en gestructureerd te werk gaan

 • Analyseren van onder andere gebruikerstest resultaten

 • Werkinstructies opstellen en communicatie-uitingen voorbereiden en begeleiden

 • Uitvoeren van diverse inventarisaties per eenheid ten behoeve van de uitrol

 • Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de activiteiten op de uitrollocaties en afstemming zoeken met betrokkenen

 • Registreren en rapporteren van bevindingen en de voortgang van de uitrol in de eenheid

Leidinggevende taken

 • Opleiden en begeleiden van diverse doelgroepen bij het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden

 • Coördinatie van afhandeling van issues en bevindingen

Contacten
Interne contacten met implementatiemanager, backoffice coördinator, projectteamleden, (regionale) beheerders, facilitaire service teams en eindgebruikers.

Opleiding
De kandidaat heeft minimaal een relevant HBO diploma. Bij voorkeur is de studieridnting Facility Management.

Professionele kennis en werkervaring
Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal een relevant HBO diploma met voorkeur in de richting van facility management

 • Tenminste een jaar ervaring met projectmanagement

 • Tenminste een jaar ervaring met facility management

 • Aantoonbare ervaring binnen een overheidsorganisatie en/of een politie omgeving

 • Aantonnbare ervaring met implementatieprocessen

Competenties

 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en zoekt indien nodig alternatieven om doelstellingen te behalen.

 • Probleem analyserend en innovatief: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen, legt verbanden tussen gegevens en lost issues pragmatisch op.

 • Mondelinge & schriftlelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk.

 • Samenwerken en verbinden: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat, maar kan daarbinnen ook zelfstandig zaken oppakken en uitwerken.

 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk.

 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden binnen een politieke omgeving.

 • Gedreven: Is leergierig en wil graag tot het beste resultaat komen.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Implementatie begeleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.