thumbnail
thumbnail
Adviseur duurzaam vastgoed

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 75,00
32 Zuid-Holland

Begindatum:

2 jan 2024

Einddatum:

30 sept 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Adviseur duurzaam vastgoed
Wil jij je graag inzetten voor duurzame gebouwen voor de politie? Dan spreekt deze vacature je ongetwijfeld aan! Als adviseur duurzaam vastgoed ga jij in een veelzijdige en betekenisvolle functie positief bijdragen aan de duurzame toekomst van onze organisatie.   

Wat ga je doen?
De politie staat voor een belangrijke opgave om haar gebouwen te verduurzamen in de komende jaren. Hierbij gaat het onder andere over de energietransitie, circulariteit, natuurinclusief bouwen, gezonde werk/leefomgeving en klimaatadaptief bouwen. Het vastgoed van de politie is gevestigd door het hele land en heeft veel verschillende functies. Het gaat hierbij om ongeveer 900 panden van bij elkaar 1,5 mln. m2. Van meldkamers tot kantoren, teambureau's en cellencomplexen. 

Om de implementatie van de Routekaart Verduurzamen vastgoedportefeuille voort te zetten zoekt het Opgaveteam duurzame huisvesting, onderdeel van het team beleidsontwikkeling en implementatie (BIO), een adviseur duurzaam vastgoed. De adviseur is in samenwerking met het Opgaveteam verantwoordelijk voor:

 1. Vertaling beleid naar concrete kaders

 2. Signaleren kansen en nieuwe ontwikkelingen en beleid

 3. Project en proces begeleiding

Het is aan jou om deze mooie functie samen met je collega’s vorm en inhoud te geven. We geven je de mogelijkheid om hierin te groeien en je zo te ontwikkelen tot de regisseur die we zoeken. Je krijgt daarom ook de mogelijkheid om met andere onderwerpen bezig te gaan die het vastgoed van de politie raken. Daarbij willen we samen met je gaan verkennen welke verdere ontwikkelmogelijkheden er zijn, zodat jij je talenten optimaal kunt inzetten en door ontwikkelen.

Wie ben jij?
Je bent goed in staat overzicht te houden en kun je hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je bent omgevings- en organisatie sensitief en weet daarom proactief op situatie in te spelen. Omdat je in deze functie veel verschillende werkzaamheden hebt, is het belangrijk dat je goed kunt organiseren. Je moet wanneer nodig ook snel kunnen schakelen tussen deze werkzaamheden. Bovendien ben je verbindend, zie je snel verbanden en zoek je mensen op om samen stappen te zetten.

Waar ga je werken?
Het team beleidsontwikkeling en implementatie (BIO) is een team van op dit moment ongeveer 30 professionals met ieder een eigen rol en taakgebied. Team BIO heeft de sector Huisvesting van de dienst FM als thuisbasis. Het opgaveteam duurzaamheid richt zich binnen team BIO op het verduurzamen van het vastgoed.

Het is een ontwikkelingsgerichte omgeving waarbij we streven ieders talenten optimaal tot zijn recht te laten komen. Hiermee raken we de gehele politieorganisatie met een onderwerp dat er echt toe doet! Onze standplaats is Rotterdam, maar we werken vanuit heel Nederland met een accent op Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Doelstelling
Beoogd resultaat:
Adviseur, projectleider, proces begeleiding, beleidsontwikkeling

Om de implementatie van de Routekaart Verduurzamen vastgoedportefeuille voort te zetten zoekt het Opgaveteam duurzame huisvesting, specialistisch onderdeel van het team beleidsontwikkeling en implementatie (BIO), een adviseur duurzaam vastgoed.

Verantwoordelijkheden
Vertaling beleid naar concrete kaders

Nu de ambitie en strategie op portefeuilleniveau is vastgelegd, is het van groot belang om deze te vertalen naar duidelijke kaders op projectniveau. Concreet betekent dit het updaten van het uitvoeringskader projecten, waarbij een verbreding van de duurzaamheidsthema’s en de aansluiting met andere beleidsontwikkelingen prioriteit zijn. Op deze manier draag je bij aan een tactische vertaling van het beleid, waardoor duurzame stappen in projecten concreet en meetbaar worden.

Signaleren kansen en nieuwe ontwikkelingen en beleid

De wereld om ons heen verandert snel en ook politieorganisatie is continu in ontwikkeling. Jij bent alert op deze interne en externe ontwikkelingen, (mogelijke) wijzigingen in wetgeving, normering op beleid en kunst deze adequaat vertalen. Je krijgt de ruimte om kansen te signaleren en de gevolgen hiervan te ontdekken. Op deze manier kan je met een goed advies komen voor een vervolg.

Project en proces begeleiding

Belangrijk voor jouw werk in het creëren van draagvlak door verbinding te maken met verschillende collega’s. Vaak zal jij in projecten het proces en resultaat bewaken en de echte inhoudelijke expertise bij jouw project betrekken. Je zoekt daarom actief mensen op en durft ze te bevragen, denkt waar nodig mee en kunst hen ook op een goede manier overtuigen van jouw oplossingen en adviezen.

Contacten
Intern en extern

Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.

 • Voorkeur voor afgeronde en erkende opleiding in het duurzaamheidsdomein.

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring met een soortgelijke opdracht.

 • Aantoonbare werkervaring met werken bij grote (overheid) organisaties (meer dan 1000 medewerkers).

 • Aantoonbare werkervaring op het terrein van verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 • Aantoonbare werkervaring op het terrein van beleidsontwikkeling en vertaling.

Competenties

 • Probleemanalyse (analytisch vermogen)

 • Initiatief (assertief)

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Adviseur duurzaam vastgoed een cursus Instructievaardigheden, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur duurzaam vastgoed die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.