thumbnail
thumbnail
Adviseur Bestuurszaken 2 fte

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 80,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

13 mrt 2023

Einddatum:

29 feb 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

25 jan 2023

Omschrijving van de opdracht
Voel jij je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijke omgeving? Zet jij je tanden graag in beleidsmatige vraagstukken? Ga dan aan de slag in ons team van bestuurlijk adviseurs bij de afdeling Bestuursondersteuning van de Eenheid Oost-Brabant.

Wat ga je doen?
Binnen ons team hebben we ruimte voor de inhuur van 2 Fte tijdelijke bestuursadviseurs in aanvulling op het huidige het team bestuursadviseurs om samen voldoende in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en discussies die de politie raken.

Als tijdelijk bestuursadviseur word je ingezet op vraagstukken die zich op het politiek- bestuurlijke vlak afspelen. Je bent een proactieve adviseur die met collega’s creatieve adviezen en oplossingen verkent en uitwerkt. Samen met de bestuursadviseurs van de eenheidsleiding en districten vorm je een netwerk voor de eenheid en overziet samen het complexe werkveld. Je staat in verbinding met de operatie en waar nodig neem je het voortouw. Je vormt daarnaast een actief netwerk met het bestuur, het OM en andere partners en vertegenwoordigt de politie in overleggen.

Je onderscheidt makkelijk hoofd- van bijzaken. Je kunt de kern van de discussie goed samenvatten, zodat de geadviseerde een adequate, scherp en onafhankelijk advies ontvangt. Je stuurt scherp op agendavorming en tijdigheid en kwaliteit van de stukken voor het overleg. Jij doorgrondt complexe informatie snel en begrijpt de achterliggende belangen en weet daarbij feilloos om te gaan met de vertrouwelijkheid van informatie. 

Binnen het team wordt flexibiliteit gevraagd om waar nodig taken van elkaar op te vangen. Men leert van elkaar en versterkt elkaar bij de ontwikkeling van werkwijzen die ten goede komen aan de veiligheidsaanpak. Je neemt hierbij je uitstekende algemene ontwikkeling, politiek bestuurlijke antenne, oprechte nieuwsgierigheid, de onbevangenheid om overal op af te stappen en de overtuiging dat delen vermenigvuldigen is mee.

Gezien de samenstelling van het team zullen je werkzaamheden zich voornamelijk richten op specifieke thema’s en projecten om daarmee de werkdruk in het team te verlichten.

Waar ga je werken?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit Den Bosch. De staf van Eenheid Oost-Brabant bestaat uit de afdelingen Politieprofessie, Control, Bestuursondersteuning, Veiligheid, Integriteit en Klachten en Communicatie. Vanuit de staf wordt ingezet op integrale advisering. Dit betekent dat vaak meerdere medewerkers vanuit de staf een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van de lijn. Als adviseur vorm je een belangrijk koppelvlak tussen de operatie en de staf en is het jouw taak om relevante expertise vanuit de staf in te schakelen. 

Het Team Bestuursondersteuning bestaat uit 7 bestuursadviseurs, het cluster privacy/juridische zaken en het secretariaat eenheidsleiding. De Afdeling Bestuursondersteuning adviseert de eenheid op bestuurlijke, politieke en juridische vraagstukken van Eenheid Oost-Brabant. De afdeling werkt nauw samen met de districten, diensten, andere staven van de eenheden en de landelijke korpsstaf. 

Wie ben jij?
Jouw adviezen zijn helder en overtuigend. Je overziet het geheel aan werkzaamheden, weet vragen te verhelderen en taken goed af te bakenen. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk gaat je bijzonder goed af. Je toont initiatief en bent klantgericht. Flexibiliteit is belangrijk, zowel qua werkzaamheden als qua locatie. Je werkt op inspirerende wijze samen. Daarnaast beschik je over:

 • minimaal een HBO diploma;

 • minimaal 2 jaar ervaring als politiek-bestuurlijk adviseur 

 • affiniteit met beleids- en besluitvormingsprocessen;

 • kennis van (het werkveld van) de politieorganisatie en de omgeving waarin de politieorganisatie opereert;

 • een zeer goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Eisen

 • Eis 1. Aanleveren van een CV. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • De kandidaat heeft minimaal een HBO-diploma.

 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als politiek-bestuurlijk adviseur.

 • Vereiste competenties/vaardigheden:

  • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

  • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

  • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

  • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

  • Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen.

  • Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

  • Communicatief in woord en geschrift Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  • Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Gunningscriteria

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat affiniteit met beleids- en besluitvormingsprocessen.

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat langer dan 2 jaar (zoals in eis 3) ervaring als politiek-bestuurlijk adviseur.

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van (het werkveld van) de politieorganisatie en de omgeving waarin de politieorganisatie opereert

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Tijdelijke inhuur ter ondersteuning van onze privacyfunctionarissen. De projectleider zal het voortouw nemen in de ondersteuning op de roadmaps, het up-to-date houden van de roadmaps door de lijn en de borging van dit proces in de lijn, in overeenstemming met het landelijke Intensiveringsprogramma privacy.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Bestuurszaken 2 fte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.