thumbnail
Contractmanager

Gooise Meren

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Organisatie en Personeel
Sluit morgen
€115
36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: realisatie en Beheer en Service en is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen.

De wat grotere en complexere projecten in de openbare ruimte worden doorgaands voorbereid en uitgevoerd door een tweetal projectteams conform het Intergraal Project Management Model (IPM). De volgende IPM-rollen zijn aanwezig binnen elk projectteam:
- Projectondersteuner;
- Contractmanager;
- Omgevingsmanager;
- Technisch Manager;
- Manager Projectbeheersing;
- Projectmanager;

Binnen de afdeling BORG worden vooral UAV en sporadisch UAV-gc contracten toegepast. Er wordt gezocht naar één Contractmanager die voor beide teams deze IPM-rol vervult.

Functieprofiel
De contractmanager is verantwoordelijk voor het gehele proces van het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan, afstemming met afdeling inkoop, de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering richting (markt)partijen, de contractbeheersing (contractbewaking) en realisatie binnen de projectkaders: scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de doelstellingen van het project.

De contractmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen op gebied van contractmanagement:

 • Marktstrategie;

 • Inkoop, waarbij je de hulp van afdeling inkoop kunt inschakelen;

 • Contractbeheer;

 • Realisatie en bewaking uitvoering van contractafspraken;

 • Advisering;

 • Opstellen van advies documenten;

Het accent ligt op de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen en uitvoeren van uitbestedings- en aanbestedingsstrategie en -trajecten;

 • Opstellen van vraagspecificaties voor diensten;

 • Het aanturen van de verschillende ingenieurs- en adviesbureaus inzake voortgangsbewaking en financiën. Op technisch vlak zal de Technisch Manager hiervoor zorgdragen;

 • Contractbewaking lopende contracten;

 • Opstellen/goedkeuren prestatieverklaringen;

 • Aansturen realisatieproces:

  • Aansturen van het uitvoeringsteam (directievoerder en toezichthouder), en indien nodig afstemmen met de Technisch Manager;

  • Bij discussies tussen aannemer/directie: zorgen voor overeenstemming via escalatie-overleg;

 • Het delen van kennis;

 • Afhankelijk van de aard en complexiteit van het project gedurende de voorbereidingsfase (mede) sturing geven aan de marktbenadering en de totstandkoming van een samenhangend en integraal contract (m.b.v. systems engineering en risico gestuurde aanpak);

 • Bijdragen aan het ontwikkelen, toepassen en borgen van kennis en expertise op het gebied van contractbeheersing in de gemeentelijke organisatie;

 • In het geval een bouwteam of UAV-gc contract wordt voorbereid, de volgende:

  • Opstellen en beoordelen van contractdocumenten (Basisovereenkomst, Annexen, VS0, VS1 en VS2);

  • Begeleiden van bouwteams, UAV-contracten of UAV-gc contracten door middel van systeemgerichte contractbeheersing (overleg ON / OG, contractwijzigingen, product-, proces- en systeemtoetsen);

  • Coördinatie van het toets proces tijdens de uitvoering (UAV-gc);

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf. Geef hierin aan wat je werkervaring is in soortgelijke organisaties en projectteams;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar, als contractmanager van projecten in het ruimtelijk-fysieke domein van een overheidsorganisatie;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar waarbij je als contractmanager ingenieursbureaus en aannemers hebt aangestuurd;
5. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer & werk-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)
6. Een afgeronde technische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar, als contractmanager in civieltechnische projecten bij een overheidsorganisatie (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar waarbij je als contractmanager ingenieursbureau’s en aannemers hebt aangestuurd (20 punten);
9. Kennis van en aantoonbare werkervaring met bouwteams, UAV en UAV-gc contracten en risicobeheersing (vermeld dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten in binnenstedelijk gebied in de afgelopen 5 jaar (benoem dit d.m.v. twee voorbeeldprojecten waarin je aangeeft wat jouw rol is geweest) (20 punten).

Competenties

 • Zelfstandigheid;

 • Zelforganisatie;

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Samenwerken in teams;

 • Affiniteit met overige IPM-rollen;

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 3. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

  • U dient te beschikken over een G-rekening, 35% wordt er gestort op deze rekening.

 4. We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer & werk-werkverkeer is.

 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Contractmanager die deze organisatie zoekt?