thumbnail
co-projectleider project Sluitende Aanpak

GGD Gelderland Zuid

Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 11 dagen
€ 85,00
8 Gelderland

Publicatiedatum:

18-07-2022

Sluitingsdatum:

21-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

8

De opdracht richt zich op de uitvoering van de Startimpuls (ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip) voor een periode van 4 maanden. Snelle beschikbaarheid is een voorwaarde vanwege de te verwachten start in september 2022.

Projectinformatie; Sluitende Aanpak Gelderland-Zuid

Vanaf begin 2016 werken we in de regio aan het project Sluitende Aanpak voor mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid; Aanvankelijk klein begonnen maar inmiddels uitgegroeid tot een flink en solide netwerk.

In de 1e fase (2017-19) lag de focus op het organiseren van ontbrekende GGZ-voorzieningen (o.a. een crisisbeoordelingskamer, een meldpunt niet-acuut en passend vervoer), afstemming tussen zorg- en veiligheidspartners, 't opbouwen van het netwerk en kennis/kunde t.b.v. persoonsgerichte zorg. In de 2e fase (2019-22) werkten wij aan het inbedden en borgen van de bereikte resultaten (uit fase 1) en de onderlinge werkrelaties.

Nu gaan we aan de slag om een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van een Regionale Kenniswerkplaats Sluitende Aanpak Gelderland Zuid. Hiervoor is een Startimpuls-subsidie aangevraagd bij ZonMw om in 4 maanden tijd de voorbereidingen te doen. Dit doen we samen met het netwerk en de waardevolle expertise van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Ter versterking van de huidige projectleiding zoeken we een co-projectleider.

In de Kenniswerkplaats gaan zorgprofessionals, gemeenten, onderzoekers, onderwijs, ervaringsdeskundigen, inwoners met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid maar ook wijkbewoners samen aan de slag met leeropdrachten. We maken ons samen verantwoordelijk  voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid.

Doelen (projectopdrachten) Startimpuls:

1. Het netwerk is versterkt en uitgebreid (nieuwe partners aangesloten).

2. De projectopdrachten zijn geconcretiseerd  (voor eerste leer- en verbetercyclus vastgelegd in partnerschapskaart).

3. Het construct van de Kenniswerkplaats (en hoe we werken in leernetwerken) is uitgewerkt

4. Subsidieaanvraag regionale Kenniswerkplaats is gereed om in te dienen bij ZonMw

Voor meer informatie zie:

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-onbegrepen-gedrag-1/

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/grip-op-onbegrip/

Onderstaande resultaatgebieden zijn van toepassing gedurende de uitvoering van de Startimpuls. Als co-projectleider vorm je een duo met de (hoofd)projectleider met wie je een taakverdeling hebt. In samenspraak geef je uitvoering aan een deel van onderstaande resultaatgebieden.

Uitvoering

 • Je initieert de uitvoering van de verschillende projectopdrachten
 • Je initieert, stuurt en draagt zorg voor het opstellen van de projectstukken en afhandeling van de formele besluitvorming en draagt zorg voor het opstellen van de gevraagde projectrapportages

Projectontwikkeling

 • Je zoekt draagvlak voor de projectdoelstellingen en presenteert indien nodig effecten en beleidsdoelstellingen
 • Je vertaalt mede ontwikkelingen en definieert kaders en uitvoeringsplannen voor een vervolgprogramma
 • Je adviseert mede de stuurgroep Sluitende Aanpak over de uitvoering van het projectbeleid

Procesbewaking

 • Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van het projectplan Sluitende Aanpak tijdens de uitvoering van de Startimpuls
 • Je draagt zorg voor de afstemming van taken van betrokkenen van het proces
 • Je bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen van de projectopdrachten

Netwerken

 • Je ontwikkelt en onderhoudt samen met de projectleider een relatienetwerk
 • Je initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen
 • Je creëert mede draagvlak voor beleid

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de co-projectleider project Sluitende Aanpak die deze organisatie zoekt?