thumbnail
thumbnail
Strategisch Organisatie Adviseur Realisatie opvang kwetsbare doelgroepen

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Sluit morgen
€120
36 Utrecht

Begindatum:

24 mei 2023

Einddatum:

31 jan 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Strategisch Organisatie Adviseur Realisatie opvang kwetsbare doelgroepen
Periode: Van zo spoedig mogelijk tot 31-1-2024 (met 16 verlengingsopties van 1 maand)
Belasting: 36 uur per week gemiddeld
Tarief: Tot 120 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW
Let op: Deze aanvraag betreft een korte doorlooptijd. Dit ivm een storing die wij gehad hebben en een niet te wijzigen vooraf afgestemde planning.

Korte beschrijving speelveld
Gemeente Utrecht organiseert voor verschillende doelgroepen opvang; asielzoekers, Oekraiense vluchtelingen, winteropvang voor daklozen, etc. Daarnaast is de gemeente Utrecht aanjager voor de realisatie van (tijdelijke) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Hiervoor zijn twee programmateams werkzaam, die onderling nauw samenwerken en vallen onder een gezamenlijke, integrale stuurgroep.

Een aantal ontwikkelingen vraagt om een steeds meer integrale benadering van het opvangvraagstuk: Druk op budgetten, groei van de stad en schaarse ruimte, toenemende vraag naar opvang, behoud van leefbaarheid in de stad, druk in de gehele opvangketen voor de diverse doelgroepen,
personeelstekorten.

De beide programmas worden strategisch ondersteund door een kleine stafafdeling. Ter versterking van de staf zoeken we naar een strategisch organisatie adviseur.

Je taken zijn:
Als strategisch organisatie adviseur ben je onderdeel van het team Staf en Bestuur, bestaande uit drie adviseurs, met elk een eigen focusgebied (bestuur, inhoud en organisatie). Focusgebied van de adviseur voor deze uitvraag betreft organisatie. In de dagelijkse aansturing zijn de beide programmamanagers je directe aanspreekpunt. Als strategisch adviseur bestaat je opdracht uit de volgende onderdelen:

 • Overzicht aanbrengen tussen programmaresultaten en randvoorwaarden, waarbij je in afstemming met de programmamanagers en deelprogrammamanagers inzichtelijk maakt welke randvoorwaarden nodig zijn om de programmas goed te laten functioneren;

 • Adviseren van de programmamanagers op benodigde afstemming met opdrachtgever uit de directieraad en hiervoor de rol van secretaris vervullen van het opdrachtgeversoverleg;

 • Adviseren van de programmamanagers op strategisch-organisatorische vraagstukken;

 • De rol van secretaris voor de stuurgroep Huisvesting + Opvang, waaronder het opstellen van de agenda, het maken van verslagen, het zelfstandig oppakken van acties en dit alles in nauw overleg met de ambtelijk opdrachtgever;

 • Ondersteunen van programmamanagers in de afstemming met de staande organisatie;

 • Strategisch adviseren over handelingsperspectief van de programmas op basis van verschillende scenarios.

Functie-eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau;

 • Strategische blik: toekomstscenarios kunnen verbinden aan een operationeel, tactisch en strategisch handelingsperspectief

 • Meerdere jaren (3-5) ervaring bij een grote overheidsinstelling, bij voorkeur een gemeente

 • Senior ervaring met de rol van programmasecretaris of directiesecretaris

 • Kennis van en affiniteit met strategisch adviseren t.a.v. organisatieontwikkeling

 • Kennis van en/ of affiniteit met de opvang en huisvesting van kwetsbare doelgroepen

Competenties

 • Goed en snel kunnen schrijven van stukken/ adviezen rond het focusgebied organisatieontwikkeling;

 • In staat zelfstandig informatie te verzamelen en de juiste partijen te vinden en aan elkaar te verbinden;

 • Een dienstverlenende houding ten opzichte van opdrachtgevers en programmamanagers: bereid zijn om te doen wat nodig en urgent is, en daar pro-actief en creatief op te handelen

 • Stressbestendig

 • Verbindend

 • Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk)

Goed om te weten:
Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

De gesprekken zijn gepland tussen 1 en 7 juni
De manager / afdeling zal contact met je opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
De top 2 a 3 kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende de eerste 3 maanden na gunning, bij gebleken ongeschiktheid of tussentijdse beeindiging, de opdracht te gunnen aan de nummer 2 aanbieder of opvolgend.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht

  Ben jij de Strategisch Organisatie Adviseur Realisatie opvang kwetsbare doelgroepen die deze organisatie zoekt?