thumbnail

Medewerker Participatie, Communicatie en Bestuurlijke Stukken Regionale Energiestrategie (RES) Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

05-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

20
€ 95,00
20 Gelderland

Op 1 januari 2021 is 'de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen' (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een regionaal projectteam van 5 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur.  Je gaat in dit projectteam werken. Daarnaast zijn andere medewerkers van Groene Metropoolregio betrokken en deelnemers aan de RES. Je werkt ook nauw met hen samen.

In de fase naar RES 2.0 moet het deel elektriciteit uit de RES 1.0 verder uitgewerkt worden en geborgd worden in het omgevingsbeleid en wordt warmte verder uitgewerkt tot een Regionale Structuur Warmte.  De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0 met daarin de geactualiseerde bijdrage van de regio aan de landelijke klimaatopgave t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie en de regionale structuur warmte. 

Voor de RES 2.0 wordt een Uitvoeringsplan opgesteld. Daarvan is een concept bijna gereed. Communicatie en participatie is onderdeel van en ondersteunend aan de verschillende resultaten in het proces naar de RES 2.0. 

Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor advies en werkzaamheden op participatie en communicatie. Daarnaast adviseer jij de projectleiders en procesregisseur op actieve geschikte werkvormen voor de werkgroepen binnen de RES en voor bijeenkomsten. Je werkt mee aan de afronding van het UVP en schrijft mee aan (bestuurlijke) stukken en de RES 2.0. 

Op basis van het concept UVP betekent dit o.a:

 • Advies en ondersteuning participatie en communicatie Plan MER RES;

 • Advies en ondersteuning participatie en communicatie Regionale Structuur Warmte/ Bronnenstrategie;

 • Advies op participatie en communicatie op Integraal Programmeren (net, elektriciteit en warmte);

 • Advies op lokaal zeggenschap/eigenschap energietransitie;

 • Opzetten en faciliteren Community of Practice van RES-deelnemers op participatie en communicatie;

 • Aanspreekpunt voor communicatie en participatieadviseurs, informeren van deze adviseurs;

 • Faciliteren Participatietafel (advies/denktank participatie);

 • Communicatie aanpak actueel houden en verzorgen van communicatie uitingen zoals content voor nieuwsbrieven en webteksten RES en integreren hiervan in de Groene Metropoolregio;

 • Voorbereiden en schrijven bestuurlijke stukken en meeschrijven aan de RES 2.0;

 • Ontwerpen en mee-organiseren van bijeenkomsten en werksessies intern en extern (digitaal of fysiek);

 • Mede aanspreekpunt voor belanghebbenden.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker Participatie, Communicatie en Bestuurlijke Stukken Regionale Energiestrategie (RES) Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen die deze organisatie zoekt?