thumbnail
thumbnail

Transitiemanager

Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
maximaal 135
24 Groningen

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

1 sept 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

4 jul 2024

Omschrijving van de opdracht

Aanleiding

De gemeente heeft de afgelopen jaren de toegang tot zorg en het welzijnswerk belegd bij Kwartier Zorg en Welzijn (Kwartier). Het college van B&W heeft besloten dat dit uiterlijk met ingang van 2028 gaat stoppen. De financiering is op dit moment geregeld middels een subsidie. Deze gaat de komende jaren afgebouwd worden, waarbij de gemeente nu te maken heeft met een overgangsperiode. Hiervoor moet op de korte termijn (half jaar) een verandering op gang gebracht worden maar ook de visie ontwikkeld worden voor de langere termijn (richting 2028 en verder).

Opdracht(en):

 • De transitiemanager is verantwoordelijk voor het succesvol laten overbrengen van het volledige huidige gemeentelijke takenpakket dat nu bij Kwartier is ondergebracht bij de gemeente en/of een externe partij. De taken zijn logisch en toekomstbestendig belegd waarbij de gemeente ieder kwartaal kan (bij)sturen op de inzet van middelen, uitvoering en (verwoording van de) gewenste resultaten. De overgang van het takenpakket vindt gefaseerd plaats waarbij de snelheid van de overgang is afgestemd op zowel de ‘loslaatcapaciteit’ van Kwartier als de ‘opnamecapaciteit’ van de gemeente en/of de externe partij. Belangrijk is dat de mate waarin het subsidiebedrag aan Kwartier jaarlijks wordt afgebouwd in verhouding staat tot de verschuiving van het takenpakket. Belangrijk is dat de jaarlijkse takenpakketten die worden verplaatst zich inhoudelijk en planningtechnisch goed verhouden tot die van de ontvangende en latende partij.

 • De transitiemanager is verantwoordelijk voor het organisatorisch en juridisch borgen van de over te brengen taken. De transitiemanager draagt er zorg voor dat de latende en de ontvangende partijen volwaardig de werkzaamheden kunnen uitvoeren die horen bij de overgebrachte takenpakketten.

Scope:

Buiten scope:

 • Uitvoeren van of sturen op de uitvoering van de gemeentelijke taken die nu nog bij Kwartier plaatsvinden;

 • Aansturing van medewerkers bij de gemeente of Kwartier (of externe organisatie);

Taken:

 • De transitiemanager ontwikkelt een projectplan om de transitie gestructureerd en met consensus van de betrokken partijen te laten verlopen. Het projectplan sluit in timing en inhoud aan op de gemeentelijke P&C-cyclus;

 • De transitiemanager stelt samen met de ambtelijke projectleider een projectteam (met expertises uit de ambtelijke organisatie) samen voor de uitvoering van het projectplan. De ambtelijke projectleider is verantwoordelijk voor de politiek-bestuurlijke kant van de transitie. Een actieve afstemming met de projectleider is noodzakelijk;

 • De transitiemanager ontwikkelt een blueprint van de situatie in 2028 voor zowel de gemeente Midden-Groningen, Kwartier als eventuele derde partijen. In de blueprint is beschreven waar de huidige gemeentelijke taken die nu door Kwartier worden uitgevoerd zijn belegd en hoe de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd.

Kandidaatomschrijving

 • Aantoonbare ervaring met veranderopdrachten in de semi-publieke sector;

 • Aantoonbare projectmanagement skills;

 • Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellen;

 • Ervaring in het sociaal domein is een pré;

 • Een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;

 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Wekelijkse fysieke aanwezigheid op locatie is noodzakelijk.

Bijlagen

Download bijlage

AIV leveringen en diensten gemeente Midden-Groningen.pdf

Download bijlage

Overeenkomst van opdracht_transitiemanager.pdf

Eisen

Aantoonbare ervaring als transitiemanager

Graag arceren in het cv en onderbouwen aan de hand van voorbeelden.

Aantoonbare projectmanagement skills

Graag arceren in het cv en onderbouwen aan de hand van voorbeelden en/of opleiding.

Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellen

Graag arceren in het cv en onderbouwen aan de hand van voorbeelden.

Inkoopvoorwaarden

Het is een vereiste om akkoord te gaan met de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Midden-Groningen en de door de gemeente Midden-Groningen opgestelde overeenkomst van opdracht (zie bijlagen).

Fysieke aanwezigheid

Wekelijkse fysieke aanwezigheid op locatie is noodzakelijk.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Aantoonbare ervaring met veranderopdrachten in de (semi-)publieke sector

Hoe beter de kennis en ervaring aansluit, hoe meer punten.

Weging: 25 %

Een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen

Hoe beter de kennis en ervaring aansluit, hoe meer punten.

Weging: 10 %

Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellen

Hoe beter de kennis en ervaring aansluit, hoe meer punten.

Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het interview zullen we toetsen op werkervaring en kennis die van belang zijn om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Weging: 25 %

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Transitiemanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.