thumbnail
thumbnail
Lid advieskamer welstand en monumenten

Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
90
0 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

1 jan 2027

Uren per week:

0

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente land van Cuijk is op zoek naar een commissielid voor de plantoetsende commissie, specifiek een deskundige op het gebied van cultuurhistorie, architectuurhistorie en/of monumentenzorg (per 01/01/24).

De Plantoetsende commissie 
De Plantoetsende commissie betreft een onafhankelijke commissie die het college adviseert op het gebied van welstandsaspecten, monumentenaspecten, reclame-uitingen en overige aangelegenheden die betrekking op het uiterlijk aanzien van de gemeente. De leden worden benoemd door het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk.

 • De commissie bestaat uit drie deskundigen op het gebied van architectuur en twee deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, architectuurhistorie en/of monumentenzorg.

 • Vergaderingen van de commissie vinden digitaal plaats (elke week op donderdagochtend via teams).

 • De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een contactpersoon.

 • Een van de vaste leden van de Plantoetsende commissie, is ook lid van de Planvoorbereidende commissie (CRK) en neemt deel aan de vergaderingen van de CRK.

Werkzaamheden

 • De commissie fungeert als welstandscommissie als bedoeld in de Woningwet en als monumentencommissie als bedoeld in de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet en de binnen het grondgebied van de gemeente geldende Erfgoedverordeningen.

 • De commissie brengt welstandsadviezen uit op basis van de Welstandsnota.

 • De commissie brengt monumentenadviezen uit op basis van het monumentenbeleid en de monumentennota’s.

 • De deskundige cultuurhistorie/monumenten van de commissie brengt naast adviezen voor Rijks- en gemeentelijke monumenten tevens in samenspraak met het Welstand-lid een geïntegreerd advies Welstand/Monumenten uit bij bouwactiviteiten in beschermde stads- en dorpsgezichten (Rijksbeschermd stadsgezicht centrum Grave, gemeentelijkbeschermde dorpsgezichten Rode en Blauwe Dorp Grave en Oud Velp). 

 • De leden dragen vanuit hun vakkundigheid bij aan de advisering van de CRK (planvoorbereidende commissie en plantoetsende commissie) .Lid a

Kandidaatomschrijving
Kennis & kwaliteiten

 • Een relevante HBO+ (Restauratie & bouwhistorie) of universitaire opleiding (kunst/architectuurgeschiedenis, bouwkunde met als specialisatie restauratie).

 • Een relevante ervaring als onderzoeker/erfgoedadviseur

 • Kennis van omgevings- en ruimtelijke kwaliteit, ook in samenhang met cultureel erfgoed.

 • Bekendheid met de gemeente Land van Cuijk, haar omgeving en haar (cultuur)historie.

 • Goede communicatieve vaardigheden.

 • Bij voorkeur ervaring met (welstands-)advisering.

 • Bij voorkeur ervaring met het programma Teams.

 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Geen professionele banden met de gemeente Land van Cuijk.

Dit bieden wij jou

 • Een benoeming vanaf 1 januari 2024 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van één zittingstermijn van nogmaals drie jaar.

 • Een vergoeding van € 90,- per vergaderuur, exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding (vast bedrag € 90,- indien de vergadering plaatsvindt in het gemeentehuis) .

Eisen

 • Een relevante HBO+ (Restauratie & bouwhistorie) of universitaire opleiding (kunst/architectuurgeschiedenis, bouwkunde met als specialisatie restauratie)

 • Relevante ervaring als onderzoeker/erfgoedadviseur

Gunningscriteria

 • Kennis van omgevings- en ruimtelijke kwaliteit, ook in samenhang met cultureel erfgoed

 • Bekendheid met de gemeente Land van Cuijk, haar omgeving en haar (cultuur)historie

 • Goede communicatieve vaardigheden

 • Interview
  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

  Er zal worden gekeken naar geschiktheid en passendheid.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Lid advieskamer welstand en monumenten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.