thumbnail
thumbnail
Projectleider Gelatinetunnel en -brug

Stationsplein 1, 2611 BV Delft, Nederland

Sluit morgen
140
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

1 jan 2026

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

20 nov 2023

Doelstelling
Het doel van deze Offerteaanvraag is het afsluiten van een Overeenkomst met één (1) dienstverlener ten behoeve van de inhuur van een Projectleider Gelatinetunnel en -brug.

Organisatie
Gemeente Delft (en de aan haar gelieerde onderdelen, zoals o.a. OBS, Werkse en Museum Prinsenhof) treedt op als Aanbestedende Dienst in deze aanbestedingsprocedure. Voor informatie over Gemeente Delft kunt u terecht op de website van Gemeente Delft, te weten www.delft.nl.

Omschrijving van de opdracht
In het Schieoevers gebied in Delft is een brug gepland over de Schie en in het verlengde van die brug een tunnel onder de spoorverbinding Delft-Schiedam. Deze brug en tunnen, bestemd voor langzaam verkeer, zijn nodig voor een belangrijke oost-west verbinding voor langzaam verkeer.

Wij zoeken een Senior Projectleider die deze grote infrastructurele projecten op gebied van bestuurlijk besluitvorming, financiële dekking en kosten, stakeholdermanagement en de ontwerp opgaves kan concretiseren.

Gelatinetunnel:
De tunnel zit in de initiatieffase, de exacte ligging is nog niet bekend en er is nog geen ontwerp. Voor de tunnel is recent een substantiële subsidie zo goed als toegezegd.

De bouw van de Gelatinetunnel is om meerdere redenen complex. De gronden moeten worden aangekocht om de tunnel te kunnen realiseren, er moet onderhandeld worden met diverse grote spelers, er is een buitendienststelling nodig voor de aanleg van de tunnel en de tijdsdruk is groot (binnen 10 jaar moet de aanleg zijn gestart).

Werkzaamheden voor de tunnel betreffen:

 • Uitvoeren van een verkenning naar de exacte ligging en het lengteprofiel van de tunnel;

 • Voeren van onderhandelingen met o.a. ProRail en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);

 • Voorbereiden grondaankoop.

  • Gelatinebrug:
   De brug heeft reeds een lang besluitvormingstraject doorlopen. Hierbij zijn er nog specifiek punten waaraan verdere navolging moet worden gegeven:

 • Doorlopen van een ontwerpproces (esthetisch programma van eisen);

 • Opstellen aanbestedingsstrategie;

 • Afspraken over inpassing met omliggende bedrijven waaronder het evenemententerrein (waar de brug voor een deel over geprojecteerd is);

 • Organiseren extra subsidies.

Eisen

 • Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 1 januari 2024;

 • Vormvereiste: Inschrijver mag maximaal één kandidaat voorstellen via één CV met één motivatiebrief. Inschrijver dient één CV en motivatiebrief van de aangeboden kandidaat toe te voegen in de map 'mijn documenten' en/of bij de betreffende vraag op het aanbestedingsplatform. Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

 • Kennis en expertise: Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het gesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

  • Minimaal afgeronde hbo opleiding Civiele techniek of vergelijkbaar;

  • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en infrastructuur in de afgelopen twintig (20) jaar;

  • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van een Gemeente, Provincie of Rijk in de afgelopen twintig (20) jaar;

  • Minimaal twee (2) referenties van uitgevoerde voorbeeldprojecten in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en infrastructuur.

 • Maximaal uurtarief: €140 ,- inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief BTW. Dit bedrag mag jaarlijks geïndexeerd worden.

 • Competenties: Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

  • Samenwerken

  • Oordeelsvorming, besluitvaardig;

  • Onderhandelen;

  • Politiek en bestuurlijk sensitief;

  • Communicatief (zowel in woord als geschrift).

Gunningscriteria

 • Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:

  • De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);

  • De competenties
   (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);

  • Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;

  • De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en infrastructuur.

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider bij of in opdracht van een gemeente, provincie of het Rijk.

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare uitgevoerde voorbeeldprojecten in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en infrastructuur.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Gelatinetunnel en -brug die deze organisatie zoekt?