thumbnail
thumbnail
Programmamanager Ruimte voor mensen

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

ICT
Sluit vandaag
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

27-09-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

31-10-2023

Uren per week:

36

Omschrijving van de opdracht

Programmamanager “Ruimte voor mensen”

Ben jij de manager die samen met medewerkers en leidinggevenden de volgende stap zet in de ontwikkeling van processen in het sociaal domein én bijbehorende aanbesteding en implementatie van de nieuwe kernapplicatie?

Wat ga je doen?
Ben jij de manager die samen met medewerkers en leidinggevenden de volgende stap zet in de ontwikkeling van processen in het sociaal domein én bijbehorende aanbesteding en implementatie van de nieuwe kernapplicatie? De koers voor de toekomst van de kernapplicaties in het sociaal domein is bepaald … en dat gaat niet alleen over ICT!  We hebben als management van het sociaal domein en de afdeling informatie & communicatie het advies van de werkgroep “vooronderzoek kernapplicaties” overgenomen.  Het allerbelangrijkst vinden we dat medewerkers in de diverse ketens goed worden ondersteunt in hun werk én waar nodig goed kan worden samengewerkt over de ketens heen. We kiezen daarom voor het scenario “één systeem voor het sociaal domein, inclusief regievoeren.”

Behalve voor de ICT betekent deze keuze nog veel meer voor onze processen én voor alle mensen die dit raakt: wijzelf als managers en medewerkers van de gemeente Breda, de partners in het voorliggend veld, de professionals bij de zorgaanbieders én natuurlijk de inwoners en ondernemers van Breda.  Daarom hebben we besloten voor de ontwikkeling van de processen en de implementatie van de ICT een paar jaar de tijd te nemen, de ruimte te geven aan medewerkers hieraan mee te doen én we zoeken dus een doorgewinterde programmamanager die het geheel gaat begeleiden.

Ter verduidelijking qua ICT: het gaat over de vervanging van Suite Sociaal Domein, E-diensten Centric, Zorgned en WIZportaal. Alleen de bankprocessen van de kredietbank, de commerciële processen van de afdeling Werk en het Regio Bureau Leren worden ondersteunt met andere systemen. Bovendien hebben we afgesproken dat we onderweg de haalbaarheid van de gekozen koers blijven toetsen. De gekozen koers heeft veel impact op de werkprocessen, de ICT en daarmee vooral voor onze collega’s. Het biedt volop kansen om mee te doen, die tijd moet er zijn en de ruimte moet gevoeld gaan worden. Het betreft zowel de collega’s in het Sociaal domein als de collega’s van de afdelingen “Informatie & Communicatie” en “Financiën, Inkoop en Juridische zaken”. Dit is een pad dat we gezamenlijk willen bewandelen.
 
Voordat we een aanbesteding gaan doen willen we goed zicht hebben op wat ons te doen staat, wat we vooraf kunnen doen bv. qua procesinrichting. Als programmamanager maak je, rekening houdend met de besluiten uit het vooronderzoek, een programmaplan voor de komende jaren. Een Europese aanbesteding, (door)ontwikkeling van processen en implementeren van een ICT-oplossing zijn belangrijke onderdelen van het programma.
Als programmamanager zorg je ervoor dat de medewerkers van de genoemde organisatieonderdelen bekend zijn met het project en hierin actief gaan participeren. Medewerkers in het Sociaal domein zien het project als een kans om hun werkzaamheden te optimaliseren en ruimte te creëren voor zaken die er ook toe doen, zoals meer tijd voor contact met inwoners, afstemming met collega’s, een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen, etc. 

Het doel is om in de tweede helft van 2022 allereerst te komen tot uitspraken over hoe we als Sociaal domein willen werken: welke processen willen we wel/niet aanpassen, hoe ver willen we daar in gaan?  Deze vormen de basis voor de daarop volgende aanbesteding. Dit betekent dat deze opdracht bestaat uit 3 fases:  1) stappen zetten in procesontwikkeling en komen tot het in de markt zetten van de aanbesteding, 2) de aanbesteding en 3) de implementatie.

In de tijd gezien is de planning als volgt:
Fase 1: Q4 2022 – Q1 2023
Fase 2: Q1 2022 – Q3 2023
Fase 3: Q4 2023 – Q1 2025 (eventueel, ná evaluatie)

Deze opdracht wordt uitgezet voor fase 1 en 2 met als resultaat een gedragen en gepubliceerde aanbesteding voor de kernapplicaties in het sociaal domein. De opdracht kan verlengd indien beide partijen (de programmamanager en de gemeente Breda) van mening zijn dat ook de implementatie fase past bij het profiel, de vaardigheden en competenties van jou als programmanager. En de gemeente Breda hierin niet zelf intern kan voorzien.  

Jij zorgt voor je eigen nadere projectopdracht inclusief de randvoorwaarden.

Dit project draagt bij aan het realiseren van de strategische doelen van de grotere opgave ‘Samen ergens van zijn’ binnen het Sociaal Domein, waaronder ruimte maken, dwarsverbanden en leidende principes. Hierop lopen diverse projecten, waaronder het project regievoeren. Afstemming met alle projectleiders hiervan is van groot belang, opdat alles goed op elkaar kan blijven aansluiten. Je begrijpt dat er veel van je gevraagd gaat worden! Als programmamanager ga jij ervoor zorgen dat het programmadoel wordt gehaald en onderliggende projecten succesvol zijn. Zowel opbouwen, uitdenken als uitvoeren en het proces begeleiden. Dit vraagt uiteraard de standaard managementvaardigheden, waaronder heldere communicatie, tijdsbewaking, voortgangsbewaking, probleemoplossend vermogen (proactief, analytisch).

Wij vragen:
• WO werk- en denkniveau
• Aantoonbare ervaring met multidisciplinaire trajecten
• Ervaring binnen een gemeentelijke organisatie met (politieke) besluitvormingsprocessen en de communicatie hieromtrent

Wie ben je verder? Je bent iemand:
• met een creatieve geest
• met een aanstekelijk enthousiasme
• die goed abstract kan denken
• die vakkennis heeft op minimaal HBO niveau
• met een visionaire blik die goed kan aansluiten en schakelen binnen de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).
• die in staat is om interne verbinding te vergroten en partijen kan verbinden.
• die omgevingsgevoelig is en draagkracht weet te creëren.
• die communicatief vlot is in woord en geschrift
• die kan sturen
• die overtuigend en doortastend is
• die taakgericht is en besluitvaardig
• die sterk in zijn schoenen staat
• die zeker ook successen deelt en viert!

Daarnaast vinden we het ontzettend belangrijk dat jij je verbonden voelt met dit onderwerp en dit tot je verbeelding spreekt en dat het Sociaal Domein een bekend terrein voor je is.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager Ruimte voor mensen die deze organisatie zoekt?