thumbnail
Organisatieadviseur HR

Gemeente Barneveld

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, Nederland

Organisatie en Personeel
Sluit over 16 dagen
€ 120,00
32 uur Gelderland

Publicatiedatum:

01-08-2022

Sluitingsdatum:

26-08-2022

Begindatum:

15-09-2022

Einddatum:

15-03-2023

Uren per week:

32 uur

Voor de veranderlijn ‘Mens in Ontwikkeling’ zijn we op zoek naar een interim Organisatieadviseur HR. 


Een organisatie in verandering
De samenleving verandert en de vraagstukken worden steeds complexer. De organisatie verandert mee en moet steeds beter in staat zijn om te gaan met en antwoorden te vinden op deze toename aan complexiteit.

Wat dit betekent voor de doorontwikkeling van de organisatie is vastgelegd in het Groeiplan 2021 - 2025, bekrachtigd door het College. De Ondernemingsraad is nauw betrokken. Het Groeiplan is een richtinggevend document en geeft een doorkijk naar wat de ambities van de organisatie zijn in lijn met dat wat de samenleving vraagt. Denken van buiten naar binnen, grote complexe vraagstukken worden opgavegericht opgepakt met een concreet doel en resultaat. Dit vraagt een andere wijze van (aan-) sturing (en inrichting) van de organisatie en een andere, veel meer integrale wijze van (samen-) werken van de medewerkers vanuit opgaven gestuurd.

De komende jaren wordt deze verandering op een zoveel mogelijk participatieve wijze ontwikkeld en gerealiseerd.

De gemeentesecretaris/concerndirecteur (opdrachtgever) heeft de programmamanager Organisatieverandering (opdrachtnemer) gevraagd om dit veranderproces samen met het Programmateam Organisatieontwikkeling Barneveld Groeit! verder vorm te geven. Het Programmateam is samengesteld met vertegenwoordigers uit de organisatie die ieder trekker zijn van een van de ontwikkellijnen.

Daarnaast coördineert het Programmateam (en voert deels mede uit) de realisatie van de activiteiten die belegd zijn in de organisatie. Deze activiteiten voortkomend uit het Groeiplan, worden afgestemd op inhoud en planning en uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.


Wat vraagt de organisatie van je/ wat is je rol?
Als Organisatie adviseur HR ben je verantwoordelijk voor de ontwikkellijn ‘Mens in Ontwikkeling’ vanuit het programma ‘Barneveld groeit!’. Je geeft invulling aan alle mens gerelateerde initiatieven binnen het programma.

Jouw thuisteam is team HRM en je werkt functioneel samen met en onder leiding van de programma manager organisatie ontwikkeling en neemt zitting in het programmateam als projectleider ‘Mens in Ontwikkeling’. Daarbij stem je intensief af met je collega’s binnen team HRM, samen werk je aan initiatieven vanuit de organisatieontwikkeling zodat de reguliere werkzaamheden elkaar gaan versterken.

Je bent in staat om de inhoudelijke initiatieven te begeleiden en weet medewerkers en leidinggevenden in beweging te krijgen en op een natuurlijke manier te overtuigen. Jij legt verbinding, vraagt door, durft een andere en kritische mening te geven en stelt de status quo ter discussie. En zorgt daarbij dat zowel leidinggevenden als medewerkers zich betrokken en eigenaar voelen.

Je bouwt intern aan een netwerk en werkt samen met stakeholders zoals bijvoorbeeld de OR.


Wat ga je doen
Medewerkers merken de effecten van de organisatieontwikkeling en dus jouw werk. We vragen aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren.

Meer specifiek ga je aan de slag met:

  • Het opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkellijn ‘Mens in ontwikkeling’, waaronder o.a. het ontwikkelprogramma voor teamleiders, directie én medewerkers vanuit het gedachtengoed van Rijnlands organiseren.

  • Uitvoeren van het plan van aanpak in samenwerking met de programmamanager, de medewerkers, het management, HR en de OR;

  • Samen met je HR collega’s samenstellen van een ontwikkelprogramma voor teamleiders, directie en medewerkers, om het gewenste gedrag te gaan doorleven;

  • Het organiseren en verzorgen van verschillende werkvormen om de gewenste effecten en resultaten te realiseren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Organisatieadviseur HR die deze organisatie zoekt?