thumbnail
Senior bestuursadviseur

Gemeente Arnhem

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
36 Gelderland

Publicatiedatum:

28-07-2022

Sluitingsdatum:

06-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

36

We zoeken iemand voor de volgende werkzaamheden onder de noemer ‘huisvesting voor de creatieve en culturele sector’.

Hoofdtaken werkpakket
-              Uitvoering Plan van Aanpak Huisvesting culturele en creatieve sector. Dit is in 2021 door de raad vastgesteld met als doel meer permanente werkruimte voor de sector te creëren. Met nadruk op vastgoed in het bezit van de gemeente (met name onderwijsgebouwen). Er is een stagnering ontstaan in de uitvoering door onder meer de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaarde vluchtelingenopvang. Tegelijkertijd zien we kansen bij onderwijsgebouwen voortgezet onderwijs en wordt er een integraal accommodatiebeleid opgesteld. Het werk bestaat o.a. uit het proactief kansen rond vrijkomend vastgoed in kaart brengen en benutten, in samenspraak met de adviseurs Cultuur en Economie. Het aangaan van samenwerking met Teams Leefomgeving m.b.t. huisvesting en indien nodig afstemming zoeken met de creatieve en culturele sector. Beoordeling van subsidieaanvragen voor de subsidieregeling ‘Creatieve Bedrijfsgebouwen’.
-              Huisvesting Popcentrum Jacobiberg. Nu nog gevestigd op een tijdelijke locatie in het kader van leegstandsbeheer, momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe locatie. Hiervoor zijn middelen in het coalitieakkoord gereserveerd.  Op basis van het programma van eisen moet een kostenberekening gemaakt worden, om vervolgens een investeringsvoorstel aan de raad voor te leggen. In de tussentijd moet mogelijk naar een andere tijdelijke locatie worden gezocht.
-              Atelierbeheerder SLAK. Deze instelling ontvangt structurele subsidie vanuit cultuur en heeft het om meerdere redenen zwaar (minder gebouwen beschikbaar voor leegstandsbeheer, stijgende energieprijzen, stijgende inflatie en daarmee ook stijgende huurprijzen, interne organisatie). De noodzaak om meer eigendom te hebben wordt groter. Met SLAK loopt een aantal gesprekken en trajecten waarop stevig moet worden geacteerd. SLAK is ook de atelierorganisatie in Nijmegen. Met SLAK en de gemeente Nijmegen is afgesproken een vergelijkend onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering van SLAK en andere atelierorganisaties in Nederland. Dit onderzoek moet worden opgepakt en begeleid, en de uitkomsten gedeeld voor de uitvoering van het atelierbeleid.

We vragen ervaring met huisvestingsopgaven / culturele en creatieve broedplaatsen / projectmatig werken. HBO-plus - academisch werk- en denkniveau.

 

We zoeken naar iemand die:
-              Kansen ziet en snel kan acteren.
-              Bereid en in is staat om soms onorthodox te handelen.
-              In staat is om boven vraagstukken uit te stijgen en zaken in een breder en strategisch perspectief te plaatsen.
-              Kan verbinden met doorzettingskracht; je kunt anderen overtuigen en staat open voor andere gezichtspunten en meningen.
-              In het bezit is van een creatieve, open blik en bevlogen, energiek, inspirerend en enthousiast is.
-              Bestuurlijk /politieke sensitiviteit.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior bestuursadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.