thumbnail
thumbnail
651 - Adviseur Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Nederland

Overig
Sluit over 24 dagen
86
20 Noord-Holland

Publicatiedatum:

22-09-2022

Sluitingsdatum:

21-10-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

31-12-2023

Omschrijving van de opdracht

De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.

Opdracht
De adviseur Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht heeft als taak het team te begeleiden bij de komende veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt zoals het aanpassen van werkprocessen, implementatie van het VTH-zaaksysteem, het vereiste kennisniveau (kwaliteitscriteria) en het werken volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. Je bent (mede) belast met advisering van het bestuur en het begeleiden van complexere trajecten binnen de TH-keten en andere complexe trajecten welke verder gaan dan alleen TH. Het betreft hier met name complexere zaken met langere doorlooptijd en bestuurlijke risico's. Naast het bestuur adviseer je ook het VH-management en het team, over politiek gevoelige, beleidsmatige, bestuurlijke en bedrijfsvoering kwesties op tactisch niveau. Ook hier gaat het om vraagstukken met behoorlijke impact op de omgeving en met bestuurlijke risico's. Je signaleert knelpunten en komt met verbetervoorstellen. Je doorziet werkprocessen snel en kunt, naast het oppakken van gevoelige dossiers, nieuwe processen implementeren die voortkomen uit nieuwe wetgeving en beleid. Zo speel je een grote rol in de implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Je haalt proactief op wat nodig is om ervoor te zorgen dat de medewerkers van het team klaar zijn voor de nieuwe werkwijze. Je begeleidt en ondersteunt het team tijdens de implementatie van de nieuwe wetgeving en het nieuwe VTH-systeem. Je zorgt ervoor dat het team, zowel qua samenstelling als opleidingsniveau, klaar is voor de toekomstige opgave (middellange termijn) in het fysieke domein.

Verder bent je verantwoordelijk voor de VTH-beleidsplannen en je levert een bijdrage aan nieuwe uitvoeringsprogramma’s en jaarrapportages. Je begeleidt en coacht daarbij een medewerker zodat hij/zij deze taak uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren. De opdracht loopt van 1 december 2022 tot en met 31 december 2023. De opdracht is voor 20 uur per week. Er is een mogelijkheid tot verlenging (maximaal 2 x 6 maanden). Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Het betreft een tijdelijke opdracht voor Amstelveen en Aalsmeer.

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt een op de functiegerichte afgeronde opleiding op tenminste hbo-niveau (zoals bestuurskunde, omgevingsrecht of juridisch).

 • Minimaal 10 jaar ervaring in het omgevingsrecht, in het bijzonder toezicht en handhaving.

 • Aantoonbare kennis van VTH-systemen en het opstellen van processen.

 • Ervaring met het invoeren van nieuwe wetgeving, het schrijven van beleidsstukken, bestuurlijke stukken, evaluaties en verantwoordingen en het opstellen van vakspecifieke procedures.

 • Ervaring met het opstellen van VTH-beleidsplannen, Uitvoeringsprogramma’s en Jaarrapportages.

 • Ervaring met het coördineren van een juridisch cluster en het coachen van medewerkers.

Competenties
Als Adviseur Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht beschik je over de volgende competenties:

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht

 • Betrouwbaar

 • Flexibel

 • Integraal werken

 • Besluitvaardig

 • Deskundig

 • Communicatief sterk

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.


BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.


Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.


VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op kantoor op 26 oktober vanaf 14.00 uur. De aangeboden kandidaat dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

71000000-8 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 651 - Adviseur Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht die deze organisatie zoekt?