thumbnail
Beleidsadviseur Onderwijsachterstanden

De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
-
16 - 24 Utrecht

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

15-08-2022

Einddatum:

15-12-2022

Uren per week:

16 - 24

Organisatie
Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 45.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpskernen. Het is een aantrekkelijke woongemeente in Het Groene Hart, met goede voorzieningen voor sport en recreatie. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.

Team Samenleving Sociaal Domein
Team Samenleving in het Sociaal Domein werkt samen met haar partners aan de missie dat onze inwoners meedoen, zich veilig en prettig voelen in hun buurt en huis, actief zijn en gezond leven, voor zichzelf zorgen, verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk en welzijn en omkijken naar anderen. Zij zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering, zodat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de participatiesamenleving. De afdeling levert producten op het gebied van de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.

Opdracht
Het schrijven van een nieuwe (beleidsnota) Samenwerkingsagenda Onderwijs, waarin het Onderwijs Achterstandenbeleid is verwerkt. Je gaat in gesprek met de onderwijspartners in het bestuurlijk overleg Onderwijs in september 2022.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare ervaring met het schrijven van beleidsnota’s;
2. Aantoonbare werkervaring met het gemeentelijk Onderwijsbeleid;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en  het schrijven van beleid hierover;
4. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare ervaring in het netwerken met onderwijspartners (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen minimaal twee gemeenten en/of provincies (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsnota’s rond onderwijs inclusief de politiek bestuurlijke advisering hierover (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (5 punten);
c. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
d. 3 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
e. 4 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten;
f. 5 jaar of meer aantoonbare werkervaring (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zorgvuldig;
 • Communicatief;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandig;
 • Duidelijke schrijftaal;
 • Daadkrachtig;
 • Verbindend;
 • Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 juni 2022 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur Onderwijsachterstanden die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.