thumbnail

Senior Leerplichtambtenaar

De Bilt

Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AH Bilthoven, Nederland

Overig VERLOPEN

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32
Geen maximum
32 Utrecht

Zó werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Wat ga je doen?
Je komt de leerplichtambtenaar (zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs) binnen de gemeente De Bilt versterken i.v.m. tijdelijke uitval. In de functie van senior leerplichtambtenaar achterhaal jij samen met ouder(s), leerling, school en eventuele ketenpartners de oorzaak van het verzuim probeer je het niet naar school gaan van de leerling te beëindigen.

De opdracht

 • Je wordt belast met het toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet, het aanleveren van cijfers aan DUO en het samenwerkingsverband, neemt deel aan overleggen met de beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd en schrijft het jaarverslag leerplicht
 • Je werkt veel samen met ketenpartners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Sociaal Team, Samen Veilig Midden Nederland en andere hulpverleningsorganisaties binnen de regio
 • Je behandelt (verzuim)meldingen van leerlingen woonachtig in gemeente De Bilt, afkomstig vanuit zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen en het Pluzo (Platform leerplicht Utrecht Zuidoost), organiseert verzuimspreekuren en andere preventieve activiteiten
 • Je valt onder team veiligheid. Hieronder vallen o.a. de Gemeentelijke Interventiespecialisten waarmee regelmatig afstemming plaatsvindt als het gaat om jongeren die vallen onder de Persoonsgerichte Aanpak van jongeren (PGA)
 • Je verwerkt informatie in het programma JVS.

Functieprofiel

 • Je hebt een brede kennis op het gebied van Leerplicht, hebt ruime relevante ervaring opgedaan in een gemeentelijke organisatie en met het samenwerken met ketenpartners
 • Je staat stevig in je schoenen en weet hoe je jongeren en ouders in verschillende situaties moet benaderen
 • Je hebt ervaring met het Jeugd Volg Systeem (JVS)
 • Je bent zowel klantgericht als organisatiegericht
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en hebt goede schrijfvaardigheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau op het gebied van Leerplicht (bijv. SJD, SPH, MWD).

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen een gemeente als leerplichtambtenaar, dat wil zeggen het zelfstandig uitoefenen van deze functie (50 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met onderwijs/leerplichtbeleid: aanleveren van cijfers aan DUO en samenwerkingsverband en het schrijven van het jaarverslag (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het Jeugd Volg Systeem (20 punten).

Competenties

 • Je bent een betrokken en overtuigende gesprekspartner met kennis van zaken
 • Je brengt overzicht, kunt goed organiseren en structuur aanbrengen en werkt doel- en resultaatgericht
 • Je bent in staat om je het werken met digitale systemen snel eigen te maken
 • Je bent gericht op samenwerken en kunt inschatten welke belangen er spelen en hierin tot een voor ieder aanvaardbare oplossing komen
 • Je bent in staat om snel tot de kern te komen en diverse alternatieven te bedenken
 • Je bent proactief en denkt in oplossingen in plaats van in problemen
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en stuurt niet alleen op hoofdlijnen maar kunt als dat nodig is ook de diepte in.

Beoordeling                                        
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente vinden fysiek plaats en zijn gepland op vrijdag 28 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal bij het afstoten van voertuigen (sloop) dit doen bij een ARN erkend auto demontagebedrijf (95% recycling).
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woesndag 19 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Leerplichtambtenaar die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.