thumbnail
Medewerker handhaving bouwen en wonen

Baarn

Stationsweg 18, 3743 EN Baarn, Nederland

Civiele Techniek
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Utrecht

Publicatiedatum:

17-06-2022

Sluitingsdatum:

24-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel.

Opdracht
Als gemeentelijk toezichthouder voer je controles uit met betrekking tot bouw-, verbouw- en sloopactiviteiten (Wabo) en het juiste gebruik van gronden en gebouwen in overeenstemming met het bestemmingsplan. Verder houd je toezicht op de naleving van andere regelingen zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, de Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn en voor evenementenvergunningen.

Je signaleert overtredingen en spreekt de overtreder aan, treedt verbaliserend op en verzorgt met je juridische collega’s de administratieve afhandeling. Ook onderzoek je signalen en/of klachten over het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals overlast door bouw- en sloopwerkzaamheden, gebruik van bouwwerken en/of terreinen en stookoverlast. Je rapporteert je bevindingen, meldt overtredingen en begeleidt de verdere afhandeling.

De medewerker handhaving Bouwen en Wonen:

 • voert de regelingen uit voor bouwen, wonen, RO, dorpsvernieuwing;
 • coördinatie voor beoordeling tekeningen en berekeningen;
 • is verantwoordelijk voor het bouw- en woningtoezicht op de verleende vergunningen;
 • toetst afwijkingen van de omgevingsvergunning en signalementen aan wet- en regelgeving;
 • controleert signalementen van overtredingen, illegale bouwwerken en strijdig gebruik van bouwwerken en terreinen;
 • onderhoudt externe contacten;
 • verstrekt mondelinge en schriftelijk informatie aan collega’s en externen;
 • assisteert bij overige werkzaamheden van de afdeling.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder Wabo bij een gemeentelijke instelling;
 2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in de richting van bouwkunde (30 punten);
 2. Een diploma ABW I (20 punten);
 3. Beschikbaar per 4 juli 2022 (10 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring als toezichthouder Wabo (40 punten);
  - Minimaal 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
  - Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • je bent collegiaal en enthousiast en je hebt een klant- en servicegerichte instelling;
 • je werkt efficiënt;
 • je bent tactvol, assertief en je bent representatief;
 • je bent flexibel inzetbaar;
 • je bezit goede contactuele eigenschappen;
 • Je hebt ervaring met het werken met een zaaksysteem
 • je hebt kennis van en ervaring in het adviseren van het bestuur/burgemeester

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg vervuld.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdagmiddag 29 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 28 juni 2022 op bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal bij het afstoten van voertuigen (sloop) dit doen bij een ARN erkend auto demontagebedrijf (95% recycling).
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 juni 2022, 09.00uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker handhaving bouwen en wonen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.