thumbnail

Consulent Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz)

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als consulent Bbz geef je advies en financiële ondersteuning aan zelfstandige ondernemers. Je hebt een realistische- en praktische blik op de mogelijkheden om ondernemers te ondersteunen in deze onzekere tijden. Je weet een juiste balans te vinden tussen een zakelijke opstelling en betrokkenheid met ondernemers, waarbij je o.a. het volgende gaat doen;

 • Je voert gesprekken met ondernemers en analyseert samen wat de oorzaken zijn van de financiële problemen;
 • Je kan hierbij (complexe) problemen herkennen en hierop passende acties formuleren en inzetten;
 • Je beheert je eigen caseload en gaat hierin klant- en resultaatgericht te werk;
 • Je beoordeelt of de ondernemer doelgroep is voor het Bbz /IOAZ;
 • Je geeft opdracht voor het economisch levensvatbaarheidsonderzoek of voert dat zelf uit;
 • Je beoordeelt het externe advies en neemt een (concept-)besluit in het kader van de Bbz;
 • Verder verwijs je ondernemers door naar partners in het netwerk, zoals Kamer van koophandel, Ondernemersklankbord.

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk thuis plaats. Je beschikt zelf over een goed werkende laptop en mobiele telefoon. Vakanties zijn altijd in overleg en zal altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent een vlotte leerling en je maakt jezelf snel bekend met de systemen (SuiteWIZ, Suwinet en DIS).


Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde Hbo-opleiding;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet met specialisatie Bbz;
3. Aantoonbare werkervaring met rapporteren en voorstellen doen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met sociale zekerheid (Participatiewet met specialisatie Bijstandsbesluit Zelfstandigen en IOAZ) (25 punten);
5. Voorliggende voorzieningen (recht op WW, ZW etc.) en fraude-alertheid (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het systeem Suite WIZ (het kunnen raadplegen en aanvragen kunnen afhandelen) (25 punten); 
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het systeem Suwinet (weten wanneer je dit mag gebruiken en hoe te gebruiken) (25 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandigheid;
 • Cijfermatig inzicht;
 • Flexibiliteit (aangezien er aan elke aanvraag een wettelijke termijn vastzit die gehaald moet worden);
 • Resultaatgericht;
 • Accuraat;
 • Samenwerkingsgericht (ook op afstand).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Medewerker beleidsuitvoering II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 28 januari 2022 van 09:30 uur tot 16:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 januari 2022           bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen, Deze moet voor de start van de odpracht worden aangeleverd.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 januari 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag  21 januari 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Consulent Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) die deze organisatie zoekt?