thumbnail

Gids Jeugd

(Talentenregio) Gemeente Dronten

De Rede 1, 8251 ER Dronten, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

24-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-05-2022

Uren per week:

26
Geen maximum
26 Flevoland
De taken zijn gericht op het verlenen van kortdurende jeugdhulp en het doorverwijzen naar andere voorzieningen en tweedelijns jeugdhulp waar nodig. Je werkt deels vanuit de gemeentelijke organisatie  en deels uit het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt in je werk is dat kinderen en gezinnen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht problemen oplossen en hierbij ondersteun je hen waar nodig. Je werkt conform de werkwijze van de Dronter Koers. De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Als gids ben je een procesregisseur en volg je of de ingezette hulp het beoogde effect heeft. Als het nodig is, kun je (opnieuw) ingrijpen.  Je maakt binnen deze functie een verbinding tussen de leefwereld school, thuis en vrije tijd. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op onze website.
2 functies 1 voor 24 uur tot 31-7-2022 en 1 voor 26 uur tot 31-5-2022.


Taken